2023. június 23., 10:36

2023. június 21-én a képviselők két éves lakossági egyeztetés és alapos szakértői előkészítés után határoztak a Vasúti villasor forgalmi rendjének átszervezéséről. A városrészben élők, illetve a témában véleményt formálók többsége által támogatott kompromisszumos koncepciót a testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el. A teljes vita megtekinthető az ülésről készült felvételen (1:41:30-tól)

Az ülésen szót kapott a magukat tómellékieknek nevezett csoport képviseletében Kun Csaba, a városrész korábbi képviselője is. A városrészi költségvetési program keretében felvetett ötletről szólva azt állította, hogy a helyben lakók azért nem vettek részt nagy számban az önkormányzat által meghirdetett lakossági fórumokon, mert nem számítottak arra, hogy jelentős változások következnek be a terület közlekedésében. Annak megismerését követően viszont több csoport is tiltakozott, majd összefogva alakították ki, és nyújtották be a tervezőnek saját elképzeléseiket, mert szerintük a tervek jelentősen megváltoztatták volna a forgalmi rendet, viszont nem csökkentették volna az átmenő forgalmat, ami az eredeti cél volt. Kiemelte, hogy végül elfogadták módosítási javaslataikat: egyrészt, hogy a Vasúti villasor ne legyen alárendelve a Kőzúzó utcának, másrészt hogy a Szatmári utca végére tervezett zebrát ne alakítsák ki, viszont alakítsanak ki gyalogátkelőhelyet a Római sánc utcára.

Fülöp Zsolt polgármester köszönetet mondott Kun Csabának, aki szerinte az elmondottakkal megdicsérte az Ábrányi Emil Programot, hiszen annak lényege, hogy nem vezet be az önkormányzat olyan változást, amelyet nem beszélt meg a lakossággal. Emlékeztetett, hogy az előző önkormányzati vezetés idején egy Eper utcai lakos reggel még szabályosan munkába tudott indulni, délután hazatérve viszont csodálkozva tapasztalta, hogy szabályosan már nem tud hazajutni. Ennek oka az volt, hogy az akkori önkormányzat az előzetes tervek alapján, amelyről nem egyeztetett a lakossággal, megváltoztatta a forgalmi rendet. Kiemelte, hogy a jelenlegi változtatást nem az önkormányzat szerette volna, hanem a városrészi költségvetésben a lakosság jelezte, szeretné csökkenteni az átmenő forgalmat. A polgármester hangsúlyozta, az ilyen fajsúlyú ügyekben el kell jönni a lakossági fórumokra, mert ott lehet informálódni és egyben véleményt nyilvánítani. Örömét fejezte ki, hogy ez az ügy megmutatta, ha lassan is, de el lehet jutni olyan megoldásig, amely a többség kívánságának megfelel.

Drávucz Zsolt, a villasori választókerület képviselője arról beszélt, hogy a testület elé került elképzelés kompromisszumos terv, amelyhez kellett két év, 11 lakossági fórum, köztük 3 helyszíni bejárással összekötött utcafórum. A problémák felvetőivel is többször bejárták az érintett területeket. Több hullámban szórólapoztak a területen, volt hogy a szórólap hátoldalán szerepelt a változtatási terv. (A koncepcióról és a döntéshez vezető útról szóló részletes írásunk ITT olvasható – a szerk.)

Pilis Dániel alpolgármester hangsúlyozta, a forgalomtechnikai problémák mindig nagyon ellentétes véleményeket hoznak a felszínre. Az eredeti kérés az volt, hogy miután a 30 kilométer/óra szerinti zónának nem felel meg a terület táblázása, ezt az anomáliát meg kell szüntetni. Amikor az önkormányzat érzékelte, hogy milyen ellentétek feszülnek, akkor arra törekedett, hogy ne csupán a konkrét elképzeléseket ismerje meg, hanem általában azt, milyen félelmeik vannak az itt lakóknak a forgalmi rend változásával kapcsolatosan. Ezek alapján készültek a tervek. Kiemelte, hogy a mostani városvezetés az első, amely a közvetlen párbeszédet kezdeményezett a lakossággal, még arra is lehetőséget adva, hogy testületi ülésen fejthessék ki álláspontjukat. Az alpolgármester szerint Kun Csabának, mint korábbi képviselőnek és alpolgármesternek tisztában kell lenni a deziformációk jelentőségével. Példaként említette, hogy a kormányhivatal a tiltakozók részéről érkezett megkeresésre lépett a törvényben megfogalmazott hatáskörében, és kérdezett rá a forgalomtechnikai változtatás okozta esetleges balesetveszélyre. A tervező a kormányhivatalnak küldött válaszában pedig igazolta, hogy a tervezett változtatások nem okoznak semmiféle balesetveszélyt, a javaslatuk nem szakmaiatlan. Ennek kapcsán politikai indíttatást vélt látni, vagyis hogy bizonyos emberek dezinformációkkal igyekeznek megakadályozni az elindult egyeztetési folyamatot. Elmondta, nem lehet az egyeztetési folyamat legitimitását megkérdőjelezni, hiszen számos alkalommal nyilváníthattak véleményt a területen lakók, és végül sikerült olyan kompromisszumra jutni, amely a többség véleményét tükrözi. Végül a Tómelléken lakók által írt levélből idézett egy gondolatot, amely szerint az ott élők úgy érzik, sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítani az önkormányzattal, illetve a tervezővel, és így a többség véleményét tükröző megoldás születhetett.

A testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.