2024. január 23., 14:23

Pályázati felhívás Szentendre, Dömörkapu út 8. (0583/7 hrsz.) alatti,  3942 m2-es ingatlan földhaszonbérbe adásáról. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2024. február 26. (hétfő) 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

 

Cím Hrsz Ingatlan hasznos alapterülete Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás
2000 Szentendre,
Dömörkapu út 8.
Szentendre
0583/7 hrsz.
3942 m2 fásított terület és gazdasági épület K-Re/1

A pályázatot a megadott határidőig a hivatal iktatójába kérjük zárt borítékban a pályázati részletek szerint megadott módon benyújtani. A pályázat érvényességének feltétele a pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a cikk végén található „Pályázati felhívás…” szövegre kattintva tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057