2023. július 4., 11:47

A Ferenczy Múzeumi Centrum bemutatja Dobokay Máté és Kútvölgyi-Szabó Áron Helmer-Transzformációk című közös kiállítását. A szeptember közepéig látható tárlat megnyitójára szeretettel várnak mindenkit.

A kiállításmegnyitó időpontja: 2023. július 8. (szombat), 17:00–20:00
Helyszín: Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)

A vendégeket üdvözli: Kigyós Fruzsina, a Képzőművészeti Osztály vezetője
A kiállítást megnyitja: Margl Ferenc esztéta
Kurátor: Muladi Brigitta művészettörténész

A HELMER-transzformációk, Dobokay Máté és Kútvölgyi-Szabó Áron közös kiállítása nemcsak két művész egymás mellé rendelése, hanem közös gondolkodás és munkafolyamat eredménye. A címben szereplő transzformáció utal egyrészt a nyers képek forrására, másrészt a feldolgozási folyamatra. Az alkotás így a szó mind átvitt, mind szoros értelmében mindig valamiféle transzformáció körül forog – legyen az akár mediális, akár manuális jellegű.

A kiindulási alap, a közös munka nyersanyaga a svéd fotós, professzor, író és gyűjtő Helmer Bäckström (1891–1964) munkássága, aki a Svéd Királyi Technológiai Intézet első fotográfiatanára volt: az ő digitalizált életműve alkotja két stockholmi múzeum törzsanyagát is. A két művész kisajátítás és átdolgozás útján elkészült munkáiban az összekötő kapocs, a kiindulási pont ez a megtalált gyűjtemény lett.

A korábbi munkáikkal helyenként meglepő formai átfedéseket és vizuális analógiákat rejtő anyag ideális platformot nyújtott a kiállítást megelőző közös munkához. Az experimentális folyamatok, mediális transzformációik által létrejött képek olyan eddig nem alkalmazott fotókészítési eljárásokkal valósultak meg, amelyekben az újraalkotás, újrakonstruálás fogalmai témakörök szerint értelmeződnek át: kép és tér kapcsolata, kép és hordozó kapcsolata, kép mint tárgy, kép mint tér.

Kútvölgyi-Szabó doktori kutatásaiban a képiség és a térbeliség tudásban betöltött szerepe kerül elő, a kép mint információhordozó, amely a megjelenítéssel párhuzamosan bizonyos információkat szükségszerűen kitakar, eltorzít vagy félreértelmezhetővé tesz. Hajtogatott, deformált műveivel a képek többnézetűvé tételére, egyfajta térbeliesítésre tesz kísérletet.

Dobokay munkáiban a fotó mint médium, mint formálható kiindulási alap kap hangsúlyt, színezve az oktatás, tudásátadás tematikájával. Experimentális műveit általában a fotó szerkezetéről való gondolkodás, a médium határainak kitágítása jellemzi.

A kiállítás 2023. július 9-től szeptember 17-ig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Az FMC a programváltoztatás jogát fenntartja, eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.