2012. október 24., 15:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Köszönjük a Bükkös-parti Őszi Nagytakarítás közreműködőinek

A szervezők és minden városlakó nevében szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni az idei őszi pataktakarításban önkéntesen résztvevők lelkes munkájáért és különösen a támogatók önzetlen segítségéért és felajánlásaiért. Nekik köszönhetően az ese­mény megint túlmutatott egy közösségi szemétgyűjtő akció keretein is, hiszen igazi közösségková­csoló és jellemformáló szabadidős tevékenységgé alakult. Ismét jó volt megtapasztalni, hogy a munka és áldozat vállalása által megint csak pont maguk az önkéntesek gazdagodtak a legtöbbel. Bí­zunk benne, hogy további éveken át ívelő kitartó örömteli munkával és odafigyeléssel mindenki épp annyira oda fog figyelni környezetére és a környezetében élőkre, mint az esemény résztvevői teszik ezt, és ezáltal mi magunk tesszük évről évre egyre élhetőbbé saját városunkat!

Hálával tartozunk nekik: Bükkös Partiak Baráti Egyesület, a Barcsay Általános Iskola tanulói Kónya Emőke és Gergely Piroska tanárnők vezetésével, a II. Rákóczi Álta­lános Iskola tanulói Láng Helga, Mamu­zsicsné Vitáris Adrienn és Motesiczky Mariann tanárnők irányításával, és a hétfőn plusz munkát végző gyerekek, tanáraik önzetlen munkáját, az Izbégi Általános Iskola tanulói Novákné Tóth Krisztina és Baranyai Szilvia tanárnők segítségével, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulói Benzsay Réka és Török Tímea tanárnők vezetésével, valamint  rengeteg önkéntes, patakparti lakó.

Köszönjük a VSZ Zrt.-nek az eszközöket, szervezésben nyújtott támogatást: Kroó Józsefnek, Pálinkás Attilának, Mandula Gergelynek.

Köszönet illeti a parktábori programért Pluhár Viktória tanárnőt, akinek irá­nyításával három madáretetővel gazda­godik a patakpart és a madarak, Víg Zoltánt és Víg Bálintot a kiváló lovasíjász programért, a Vujicsics Zeneiskola növendékeit, akik műsoruk­kal emelték a rendezvény színvonalát: Páljános Annát (tanára Herczegh Mária) fu­volán játszott, Németh Annát és Vomberg Fanni Virágot (tanáruk Nagy Viktor) szaxofon duójukért, Bagi Borókát (tanára Siposné Varga Edit), aki fagotton muzsikált.

Hálásan köszönjük Szamos László cukrász­mester, Szent­endre Város díszpolgárának önzetlen támogatását, Sán­dor­né Vincze Viktória segítségét az önkor­mányzat részé­ről, Aba Lehel és Ries Zoltán aján­dékait, Madarász Sárika segítségét, Maros Márk kiskereskedő támogatását, a SzeVi felelős szer­kesz­tő­jének és a TV Szentendrének az évekre visszanyúló, pataktakarításokat segítő támogatását. A vendéglátást a Bükkös Partiak Baráti Köre Egyesület biztosí­totta.

A patak tisztává varázsolása mellett ezúttal a Bükkös-aluljáró rajzainak felújítása és a Szegedi utcai játszótér grafiti mentesítése, kerítésének lefestése is megtörtént a Szent­endrei Móricz Zsigmond Gimnázium 9.b osztályosainak és Fellner Máté, Buttyánné Frajka Zita, Lencsés Andrea tanároknak köszönhetően. Az aluljáró eredeti lefesté­sében fontos szerepet játszó Bádonyi Kinga (Pucka) ezúttal is segítségünkre sietett, amit hálásan köszönünk neki. A Bükkös-aluljáró korlátja is ezen a hétvégén újult meg Horváth Frigyes segítségével. Az aluljáró végleges lefestését jövő hét végére ígérik a Móriczosok.

Török Balázs izbégi képviselő

Zakar Ágnes önkormányzati képviselő