2014. október 9., 07:38

Szentendrén öt polgármesterjelölt méretteti meg magát az október 12-i önkormányzati választáson. A jelöltek bemutatkozóját a szavazólapokon szereplő, sorsolás alapján kialakított sorrend szerint közöljük. Szentendre polgármesterjelöltjei 2014-ben: Fülöp Zsolt (Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület), Miakich Gábor (Magyar Szocialista Párt), Verseghi-Nagy Miklós (Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt), Holló István (Jobbik Magyarországért Mozgalom) és dr. Filó András (független jelölt).

 

Fülöp Zsolt (TESZ)

Fulop_ZsoltKérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Családi vállalkozásom van, amit feleségemmel közösen vezetünk. Boldog családban élünk, három gyermekünk született, Bence 24, Eszter 22, Botond 16 éves.
Közel harminc éve élünk Szentendrén. Tizenhat éve vagyok önkormányzati képviselő.
2010-ben létrehoztuk a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesületet, alapítása óta elnöke vagyok. A TESZ fő célja, hogy – a politikai pártoktól függetlenül – tevékenyen szerepet vállaljon Szentendre közéletében.
A Szentendrei Református Egyházközség presbitere vagyok. Életemben meghatározó szerepet játszik a hit. Felnőtt fejjel konfirmáltam, tértem hitre. Hiszem, hogy az Úr azért küldött bennünket ide, hogy valahol otthon legyünk, hogy valahol szolgáljunk. Minden ember, aki megtalálja a helyét, az önzetlen közösségi munkában teljesítheti küldetését. Meggyőződésem, hogy a hit a
közéletben is megsokszorozódik.
Hiszem, hogy Szentendre társadalma újjáépíthető, közösséggé formálható az itt élők érdekeit szolgáló önkormányzati vezetéssel, a civilszervezetek, a szentendrei polgárok hatékony közreműködésével.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit eddig Szentendréért tett?
Nem szívesen beszélek arról, hogy mit tettem eddig a városért. Nem azért tettem, amit tettem, hogy egyszer majd jól mutasson egy választási bemutatkozásban, de tudomásul veszem, hogy erre a kérdésre válaszolnom kell.
Kezdeményezője voltam a Református Gimnázium ismételt létrehozásának, végigkísértem azt a hosszadalmas, tulajdoncserével járó folyamatot, amelynek eredményeképpen egy színvonalas gimnáziummal gazdagodott Szentendre.
A képviselő-testület munkájában eltöltött 16 év alatt sok mindenben részt vettem, több ügy elindítója voltam. Örömmel mondhatom, hogy sok sikerrel zárult. A TESZ fennállása óta rendszeresen szervez önkéntes munkákat a város szépítése érdekében: a mobilgát-tisztítása, illegális hulladékok összegyűjtése, városbejárások, problémák összegyűjtése, megoldásuk kezdeményezése.
A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem a számomra legfontosabb ügyeket:
• az 2013-as árvízi védekezésénél önkéntes segítőket toboroztam, irányítottam a munkájukat.
• A Zeneiskola 21 tanszakát a megyei önkormányzat hétre akarta csökkenteni, sikerült megvédeni az oktatást (2008), 2013-ban kezdeményeztem az iskola tetőszerkezetének felújítását is.
• Elindítottam a Szentendre környéki források vízminőségének teljes vizsgálatát és az eredmények közzétételét.
• A PMK könyvtár megtartásáért gyűjtést szerveztem.
• Eredményesen lobbiztam a Rendelőintézet városi megtartásáért.
• Megszerveztem, hogy a szentendrei iskolák is részt vegyenek a MAGOSZ „iskola alma” akciójában
• A Skanzenban 10 éven át támogattam a szentendrei gyerekek kézműves foglalkozását.
• Kezdeményezéseimből néhány ügy: városi zöldfelületek állapotának felmérése, megújításának tervezése; a város határában lévő bányatavak közös hasznosítása Budakalásszal; a volt orosz laktanya városi hasznosítása; a P’art Mozi elindítása; a városképi felújítási alap létrehozása; a játszótér-program elindítása; a központi konyha felújítása; utcanévtáblák cseréje, pótlása.
• Legutóbb ezeknek a városrészeknek városüzemeltetési gondjait eredményesen képviseltem: Szarvashegy, Boldogtanya, Püspökmajor, László-telep, Alsó-Izbég.
• Amiért mindig kiálltam, a nyilvánosság, a közpénzek gondos gazdaként való kezelése, a közösségek, egyesületek bevonása a város vezetésébe, iskolák támogatása.
Folytatni szeretném az eddigi munkámat. Polgármesterként a TESZ-es képviselőtársaimmal együtt eredményesebben és hatékonyabban, ezért vállaltam a jelöltséget. Ehhez kérem a szentendreiek bizalmát.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Terveim és a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) programja:
TESZ – ÉSSZERŰ TERV
ÚJ SZEMLÉLETŰ ÖNKORMÁNYZAT
• A városi beruházások előkészítésével kapcsolatban szavazati, meghallgatási jogkörökkel önkormányzati „polgárgyűléseket” szervezünk.
• A költségvetésben külön alapot hozunk létre a közterületek fejlesztése érdekében.
• A polgármesteri hivatalban hatékonyabb ügyfélkiszolgálás lesz.
• A befizetett helyi adó 10%-ának felhasználásáról az adózó dönthet.
• A súlyadót és a parkolási díjakat kizárólag az utak, járdák építésére, felújítására fordítjuk.
TISZTA KÖZÉLET
• Új közpénz-felhasználási szabályzat létrehozása, a korrupció lehetőségének kizárása.
• Minden közpénzből finanszírozott feladat és szerződés nyilvános.
• Anyagi érdekeltség: polgármester, alpolgármester, városi cégek vezetői stb. jutalmat csak abban az esetben vehetnek fel, ha az önkormányzat vagy az önkormányzati cég legalább 2 éve nem veszteséges.
VÁROSRÉSZEK
• Új közterület-felügyelő és térfigyelő rendszer kialakítása. Felállítjuk a Városőrséget.
• Közösségi terek létrehozása városrészenként.
• A HÉV-végállomást rendbe tesszük. A
11-es út csomópontjaiban lévő lámpák összehangolását kedvezményezzük.
OKTATÁS, KULTÚRA, IDEGENFORGALOM
• A bölcsőde, óvodák, iskolák további korszerűsítése.
• Az önkormányzatnak mecénás szerepet is be kell töltenie, ezért művészeti és civil alapot hozunk létre.
• Művészeti és ifjúsági inkubátorház létrehozása.
• A nem hasznosított területek, ingatlanok – Castrum, volt orosz laktanya, Teátrum, volt TÜZÉP területe –„életre keltése”.
• A sport- és klubélet lehetőségeinek bővítése.
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
• Szentendrét tiszta várossá kell tenni.
• Városi energiacsökkentő akcióterv kidolgozása.
• A kerékpárutak fejlesztése, biztonságos kerékpártárolók létesítése.
• A városi közlekedés átszervezése.
• A szelektív hulladékgyűjtés megkönnyítése.
• Lakótelepeinken haladéktalanul beindítjuk a „Közösségi kert”-programot.
NYILVÁNOSSÁG
• A képviselők a szentendreieket szolgálják, ezért elemi kötelességük munkájukba bevonni az állampolgárokat, velük egyeztetni, kommunikálni.
• A polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a városi cégek vezető tisztviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános.
• Széleskörű tájékoztatást adunk – az igények felmérése mellett – a beruházásokról, fejlesztésekről.
• A városrészekben negyedévente nyilvános önkormányzati üléseket szervezünk.

miakichgabor-203x299Miakich Gábor (MSZP)
Önnel, önökért, Szentendréért!

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Miakich Gábor vagyok. Szeretem Szentendrét, szeretem az itt élő embereket. Ismerem a város minden zegét-zugát. Mezőgazdasági gépészmérnök, másoddiplomám szerint gazdasági szakmérnök vagyok. Imádom három gyermekemet és unokáimat. Több civilszervezet tagja, néhánynak tisztségviselője vagyok. Elnökként szervezem a Pest megyei Tűzoltó Szövetség, felügyelő bizottsági elnökként tevékenykedem a Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, a Magyar Tűzoltó Szövetségnél és a Szentendre Testvérvárosi Egyesületnél. Ebben a ciklusban az általam kidolgozott és a megyei szövetségünk által támogatott, majd az országos közgyűlés által elfogadott program szerint végzi munkáját a Magyar Tűzoltó Szövetség. Tisztelem, szeretem a tűzoltókat. Tagja vagyok az Izbégi Baráti Körnek is.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit eddig Szentendréért tett?
Ismerem a város minden szegletét. Több mint 25 éve foglalkozom terület- és városfejlesztéssel, önkormányzati finanszírozással. Több cikkem, tanulmányom jelent meg a témában. Tősgyökeres szentendrei vagyok 300 évre visszamenőleg, de tudom, a város mindig befogadó volt. Ma is mind régi, mind újabb lakói érdekeit kell szolgálnia. Majd két ciklusban gyakoroltam is az elméletben elsajátítottakat. Tanultam hibáimból, folytatni szeretném a város akkori sikeres fejlesztését.
S bár a polgármesterségem alatti EU-s ciklusban nyolcadannyi EU-s forrás volt az országban, nagyságrendileg ugyanannyi beruházás volt, mint az elmúlt nyolc évben. Talán már sokan elfelejtették, de akkor lett új szárnya az izbégi iskolának, több óvodai csoport is létesült, mi kezdtük el a bölcsőde bővítését, a Barcsay iskolabővítő felújítását. Ekkor újult meg a Kőzúzó utca egy nagy összefogással. Több csatornázási ütem valósult meg, a pismányi csatornázáshoz kapcsolt útfelújítással váltak járhatóvá az utak. Akkoriban épült meg a gát-kerékpárút a kaszinótól a Dera-patakig. A közvilágítás korszerűsítése nemcsak sok új lámpát, Szentendre típusú kandelábereket, nagyobb fényerőt, de a közvilágítási költségek csökkentését is jelentette. A gázmotor-beruházás pénzt hozott a VSZ NZRt.-nek, ezt a bevételt a fűtési rendszer korszerűsítésére kellett volna fordítani, helyette az utódok elherdálták. Ekkor épült meg a Földhivatal, bővült a Rendőrség. A bíróság új helyre költözött. Ezek a fejlesztések más ügyeknek nyitottak utat. Sok nehézség után megépítettük a tűzoltó-laktanyát. Köszönet minden tűzoltónak a türelemért, és azért is, hogy ilyen széppé tették környezetüket. Hosszú évek szakmai munkájával és sok-sok lakossági egyeztetéssel olyan szabályozási tervet készítettünk, amely ma is megállja a helyét. Az azóta végrehajtott változtatások nem a város érdekeit, csakis lobbiérdekeket szolgáltak. Talán még sokan emlékeznek az akkori nagytakarításokra is. Az egész várost megmozgató árvízi védekezésre. Akkor szerezte meg a hivatal az ISO minősítést. No de hagyjuk a felsorolást! Bizonyára akkor is voltak hibák, de nem szólamok, hanem végiggondolt ügyek mentén tettük a dolgunkat. A helyi lapban izgalmas viták zajlottak, minden nézet megjelent. A diskurzusok sokat segítettek a jó megoldások megtalálásában.
Büszke vagyok arra is, hogy régi városi hagyományokat felélesztve létrehoztuk a városi szilvesztert, a dalmát Szent Iván-napot, a szerb búcsú városi ünnep lett, akkor lett remek program az Ister-napok, most is köszönöm a DMH-sok ötletét, munkáját. De több helyi emlék helyreállításában, létesítésében is részt vettem barátaimmal. Fehér-kereszt a Kálvária úton, Csicserkói kopjafák, Szerb-kereszt, Kisforrás Izbégen, Mária-szoborfülke a volt szőlős mellett, Szőlősgazdák keresztje, lakótelepi imahely csöveinek elrejtése faburkolattal és ez a sor is folytatható. A rendszerváltás után mi kezdtük újraszervezni május elsején a munkások ünnepét.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Azért vállaltam a jelöltséget, mert soha többet nem akarunk
• V8-féle Simon-ügyet, 586 millió forint tartozás elengedést,
• Gázmotor-ügyet, ami 100-200 milliós veszteség,
• Városi szolgáltató felelőtlen pénzköltekezését,
Mert
• Ezután mindig felelős, szakmailag jól előkészített, tisztességes városérdekű beruházásokat akarunk.
Ezután mindig felelős, tisztességes, városérdekű vagyongazdálkodás lesz.
Ezután átszervezzük a városüzemeltetést, a munka meghatározása, ellenőrzése a hivatalba kerül.
És mert
• A polgármester és a képviselő-testület tagjai a város első szolgálói, elsők az egyenlők között, nem hatalmat képviselnek.
A polgármesteri hivatal van a város lakóiért és nem fordítva, minőségi ügyintézést és szolgáltatásokat fog nyújtani.
A Városi Szolgáltató valóban szolgálni fog, legyen az hulladékszállítás, közterület fenntartás, távfűtés, bármilyen feladat. Jó munkaszervezés, megbecsült dolgozók, szigorú ellenőrzés a jó minőségű munka biztosítéka.
A várost ma öt fő „vonzerő”-csoport jellemzi. Súlyuk ma egyeltalán nem egyforma. A régmúltat az alig bemutatott Ulcisia Castra, a múltat a szerb kereskedőváros vallási és építészeti emlékei, a közelebbi múltat a festők városa máig ható történései jelenti, és mára nem hagyható figyelmen kívül a hetvenes évek képzőművészeti újításai és a Szentendrei Teátrum és Nyár hagyományai. A múlt bemutatását és a fejlődést szerencsésen kapcsolja össze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. De ezen témákat fogja keretbe az itt élt, élő és majdan élő emberek tehetsége, a hely szelleméhez is kapcsolható aktivitása, tudása. A részletes programom a facebook oldalamról elérhető.
És még egy kérdésről őszintén kell szólni. Sokan biztattak, induljak el független jelöltként. Ám aki ismer, az tudja, még a látszatát is kerülöm annak, hogy a mai helyzetben, egy általam alapított és sok sikert elérő közösséget magára hagyjak. Az nem én lennék. Az sem lehet, hogy a valós baloldali értékek, a „kisember-pártúság” ne jelenjen meg a képviselő-testület működésében.
Hát ezért vállaltam.
A kialakítandó rendért, tisztességért, a városért és a város lakóiért.
ÖNNEL, ÖNÉRT, SZENTENDRÉÉRT!

Verseghi-Nagy Miklós (Fidesz)

verseghi
„Otthonunk és büszkeségünk, Szentendre”

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Verseghi-Nagy Miklós vagyok, 47 éves mérnök, tanár, felsővezető. Édesapám a tisztességre, a kemény és becsületes munkára nevelt, míg édesanyám a nyitottság és a mások iránti tisztelet fontosságát tanította. Feleségemmel és négy gyermekemmel 1998 óta élünk Szentendrén. Első munkahelyem az Ericsson Magyarország volt, ahol 11 évig dolgoztam. Ezután 6 évig ügyvezető igazgatója voltam a KFKI számítástechnikai csoport több leányvállalatának, majd a közszférában, a Semmelweis Egyetemen helyezkedtem el, ahol jelenleg az operatív főigazgatói posztot töltöm be.
A vezetői tapasztalataimat nem csak könyvekből szereztem, hanem a gyakorlatban. Tudom, hogy Szentendre előtt a következő években hatalmas lehetőségek állnak. Ezek kiaknázásához határozott vezetőre van szükség, aki alkalmas arra, hogy döntéseket hozzon és azokat végre is hajtassa, aki képes együtt gondolkodni az ország vezetésével, és képes meghallani azok hangját is, akik segíteni akarnak!

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit eddig Szentendréért tett?
A Keresztelő Szent János plébánia közösségének régóta aktív tagja vagyok, így a helyi hírek mindig eljutottak hozzám. Az életem és szakmai sikereim ismertek voltak, és egy idő után a városvezetés is felkért egy-egy feladatra. Tevékenykedtem felügyelő-bizottsági elnökként a városi szolgáltatónál, illetve vezettem a környezetvédelmi munkacsoportot. Mai napig részt veszek a Szentendrei Konzervatív Esték programsorozat szervezésében, ahol sok, a közéletben aktív városlakót ismerhettem meg. Tisztában vagyok tehát azzal, hogy hogyan működik a helyi politika, hogyan születnek a döntések.
2012-ben pályáztam a gazdasági alpolgármesteri pozícióra, amelyet végül ugyan egy másik induló nyert el, de ez volt az a pont, amikor elhatároztam, hogy a gondosan előkészített pályázati koncepciómat – a város fejlődésének érdekében – meg szeretném valósítani. Valójában ekkor kezdődött el az a kölcsönös érdeklődés a helyi Fidesz csoport és köztem, amely először rövidebb beszélgetésekben öltött testet, majd később komoly műhelymunkává alakult át. Az együttgondolkodás és a közös munka végeredménye az lett, hogy tavasszal a Fidesz csoport meghatározó többsége engem javasolt Szentendre polgármesterjelöltjének. Ezt a javaslatot ezután megerősítette a Fidesz Országos Választmányának elnöksége is. Ezt komoly elismerésnek, de még inkább hatalmas felelősségnek tartom. A Fidesz-KDNP már önmagában is egy erős szövetség, de ennél sokkal szélesebb társadalmi összefogást tűztem ki célul. A városnak és az önkormányzatnak újra egymásra kell találnia, a civilekben rejlő erőforrásokat nem hagyhatjuk elveszni. Minden erőmmel azon leszek, hogy a nekem bizalmat szavazókkal közösen új lendületet adjunk szeretett városunknak.
Igyekszünk minél gyakrabban személyesen találkozni az emberekkel, hogy elmondjuk nekik a terveinket és hogy meghalljuk valódi problémáikat. Az önkormányzat asztalán lévő ügyekről képviselőjelöltjeink segítségével tájékozódom. Hat képviselőjelöltünk jelenleg is a testület tagja, így naprakészek a város ügyeiből, és nagy segítségemre vannak a felkészülésben.
Az „újakat” sem kell bemutatnom, mindannyian Szentendre szerelmesei, és jelöltségük előtt is aktív közéleti tevékenységet folytattak.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
A jó gazda gondosságával kell hozzálátni a munkához. Mindenekelőtt számba kell vennünk az örökséget, hogy lássuk, hogyan áll az önkormányzat, milyen jogi, pénzügyi kötelezettségvállalásaink vannak, mivel gazdálkodhatunk. Ha ezt tudjuk, akkor lehet felelősen tervezni.
A meglévő apparátus tapasztalatára alapozva ügyfélbarát, gyors és hatékonyan működő hivatalt kell kialakítanunk, pontosan elhatárolt feladatkörökkel, ügyintézési protokollokkal és szigorú számonkéréssel. Nem fordulhat elő, hogy valaki még csak választ se kapjon az önkormányzatnak feltett kérdéseire.
Új alapokra kell helyeznünk az együttműködést a városi szolgáltató cégekkel. Én hiszem, hogy a cégek vannak a városért, és nem fordítva, azaz ezeknél a nonprofit társaságoknál mindig a közérdek kell, hogy az első helyen álljon.
Ha megvannak a határozott célok, adottak a működés feltételei, azaz rend van az önkormányzatban, akkor rend lesz az utcákon is. Nem fogja a lehulló vakolat elcsúfítani a belvárost, a parkokban le lesz nyírva a fű, a Duna-partot nem fogja beborítani a gaz és a szemét.
A városi nagyberuházásokat racionalizálni kell, és csak alapos tervezés után, szigorú költségvetéssel és projektirányítással szabad bármibe is belekezdeni. Szentendre nem engedheti meg magának, hogy olyan milliárdokat felemésztő beruházásokat valósítson meg, amelyek később üzemi veszteséget termelnek.
Nagy lehetőségeket tartogat az önkormányzatok számára a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus is. Nem szalaszthatjuk el a pályázati úton megszerezhető uniós támogatásokat. Ehhez egy professzionális pályázat-előkészítő és projekt-menedzsment csapat szükséges, amelynek minél hamarabb munkába kell állnia.
A konkrét fejlesztési feladatok között a legfontosabbnak tartom a városi távhőrendszer rekonstrukcióját, a csatornaépítést és az önkormányzati fenntartású intézmények energetikai korszerűsítését, amivel a
rezsiköltségekből faraghatunk le jelentős összeget.
Az elmúlt időszakban sok energiát emésztett fel az, hogy elkerülje a város az anyagi ellehetetlenülést. Eközben nem jutott elég figyelem a hosszabb távú stratégiára, nem sikerült egy határozott karaktert adni Szentendrének. Régióbeli szomszédjaink elmentek mellettünk. A várost most egy olyan hajóhoz tudnám hasonlítani, amely kint van a nyílt vízen, a jó szél is fúj körülötte, de csak sodródik, nem halad semerre, mert nincs kapitánya, aki felvonatná a vitorlákat és irányba állítaná a hajót. Biztos vagyok benne, hogy a csapatom segítségével, következetes vezetéssel és sok-sok munkával Szentendre visszanyerheti régiós vezető szerepét. Ehhez kérjük a szentendreiek támogatását október 12-én.

Holló István (Jobbik)

Holló István
Csak tisztességgel! Szentendréért!

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Holló István vagyok, helyi vállalkozó. Gyerekkoromat Pismányban töltöttem, majd rövid megszakítás után 35 éve folyamatosan ott élek feleségemmel és családommal. 1990-től társas vállalkozó, majd 1996 óta egyéni vállalkozóként dolgozom Szentendrén és vonzáskörzetében. Büszke vagyok arra, hogy vállalkozásom változatlan formában, ugyanazon a székhelyen működik több mint 18 éve, és helyben adózik. A közel két évtized alatt a tevékenységemből kifolyólag rengeteg emberrel ismerkedtem meg, és ezekből a találkozásokból sok értékes kapcsolat jött létre. Nincs olyan pontja a városnak, ahol ne dolgoztam volna, vagy kevés olyan vállalkozása van, aki ne ismerne. Pontosan és jól ismerem a város minden zeg-zugát: Pismánytól Pannóniáig, Boldogtanyától Püspökmajorig.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit eddig Szentendréért tett?
Több árvízi védekezésben, patak-kiöntésben és egyéb természeti katasztrófák megelőzésében és kárelhárításában vettem részt mint vállalkozó és mint magánember. Több felajánlásom volt és van is a város részére, amit nem szeretnék felsorolni, mert távol áll tőlem a saját magam dicsérgetése, de amit kértek tőlem a közösség érdekében, azt minden esetben megtettem, és a jövőben is meg fogom tenni.
Négy éve kerültem be a városüzemeltetési bizottságba, ahol munkámat a legjobb tudásom szerint, úgy érzem, becsületesen elvégeztem (képviselői tiszteletdíjamat az egyik helyi óvodának és egy köztéri szobor felállítására ajánlottam föl). Két éve a VSZ ZRT. felügyelő bizottságának a tagja vagyok, mely szintén rengeteg tapasztalattal és a város ügyeinek az átlátásával ruházott föl.
Az elmúlt négyéves politikai múltam, illetve a helyben lakás és a helyi munkavégzés tapasztalataiból merített ambícióm vezetett oda, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom felkérésére elvállaljam a polgármesteri jelöltséget. Már az indulásnál is ezekben a színekben kezdtem el a politikai szereplésemet, és ezen a mai napig nem változtattam. Tudom, hogy ez nem a legkényelmesebb út, tudom, hogy nagyon sok előítélettel, és helytelen beidegződéssel kell megküzdenem, de ez nem tántorít el, mivel pont ez adja meg a kihívás lényegét. Ezért kérek mindenkit, hogy elsősorban az embert és annak szándékát vegye figyelembe, amikor szavazásra kerül a sor!

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
A fent leírt tapasztalatokból merítettem a politikai programomat. Látom, érzem és a saját bőrömön tapasztalatom, hogy melyek azok a tényezők, amelyek nehézzé, vagy éppen lehetetlenné teszik a mindennapi életünket. Ezért egyértelmű, világos és célratörő programot állítottam fel.
Ahhoz, hogy a város működése zavartalan legyen, mindenképpen fenntartható fejlődési pályára kell állítani a helyi gazdaságot. Unalmas már az a szlogen, hogy erre vagy arra nincs pénz! De miért is nincs? Volt-e
valaha is következetes a város gazdaságpolitikája?
Foglalkozott-e valaki a helyi vállalkozásokkal valaha? Igen! Hogyan kell adót emelni, hogyan kell lehetetlen helyzetet teremteni, és közömbösen kárt okozni az embereknek? Na, ez idáig jól ment!
Eltékozolni az orosz laktanyát, bezárni a MÁRKA üzemet, eladni a Papírgyárat, lebontani a kocsigyárat és a baromfi-feldolgozót, eladni a VOLÁN-telepet, a PEVDIT, veszni hagyni a volt Tüzép területét, idegen kézbe adni a Betongyárat (másnak megéri, nekünk nem?) alkalmatlan területre tűzoltóságot építeni…
Ez az elmúlt 25 év produktuma!
Az én gazdasági koncepcióm pont az ellenkezője.
Ide kell csábítani a vállalkozásokat, megfelelő terepet biztosítani számukra a fejlődéshez, csökkenteni a cégeket sújtó helyi adókat, a kedvező fekvésből adódóan fokozni a cégek vállalkozási kedvét, legfőképpen a helyi vállalkozásokét. Ehhez adókat kell csökkenteni és megfelelő városi (nem személyi) marketingpolitikát kell folytatni. Amennyiben ez sikeres, helyi munkaerőkre támaszkodó ipari-szolgáltató szektort tudunk kiépíteni és megerősíteni, ezzel bevételi forrást teremtünk. Ösztönözni kell a stabilan itt dolgozó, de nem itteni székhellyel rendelkező vállalkozásokat, hogy Szentendrére jegyeztessék be cégüket, és elsősorban szentendreieket foglalkoztassanak.
Meg kell szüntetni az ingatlanadót egy fő, egy lakás vagy ház tulajdonának a tekintetében.
Szabad utat kell biztosítani a fiatalok letelepedésére és otthonteremtésre. Ehhez bővíteni kell a lakóövezet besorolású területeket, fejleszteni kell a csatorna- és úthálózatot, megoldani a csapadék- és vízelvezetés akut problémáját.
A város turisztikai koncepciója, hogy minél többen, lehetőleg több napos látogatásra jöjjenek Szentendrére. Ehhez elengedhetetlen a meglévő értékek kihasználása, így például a Pap-sziget hasznosítása.
Fontos hangsúlyt fektetni a sportra: felújítani, karbantartani a biciklis utakat, karbantartani a sportpályákat, megszüntetni az értelmetlen hatalmi rivalizálást, és inkább magára a sportra koncentrálni.
Szentendre a festők városa. A festőké is! Meg a képzőművészeké is, meg a zenészeké is, meg mindenkié, aki a kultúrát szereti, mert a kultúra mindenkié!
De Szentendre a szentendreieké! Az is volt a régmúltban, és az is kell, hogy legyen a jövőben is!
Erre a feladatra és nem kevesebbre vállalkoztam.

Dr. Filó András (független)

Filo_Andras

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
56 éves mérnök, jogász, közgazdász, szakmérnök, szakjogász, egyben igazságügyi szakértő vagyok. Harmadik generációs szentendreiként, születésem óta Szentendrén élek. Itt jártam bölcsödébe, óvodába, az általános iskolát a Rákócziban, a középiskolát Budapesten végeztem. A sorkatonai szolgálat után kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat. 1982-ben házasodtam össze Stefánovics Katalinnal. Két fiunk, ifjabb András 29 éves közgazdász, Andor 26 éves nehézgépkezelő. Az általam tervezett és épített családi házunkban élünk Szentendre Belvárosában. Nem voltam sem KISZ-, sem MSZMP-tag, és természetesen nem voltam sem munkásőr, sem besúgó. Éppen ezért hamar a „maszek” világ felé kellett fordulnom, és már 1984-ben, 26 évesen építőipari gazdasági munkaközösséget hoztam létre.
1988-ban alapító tagja voltam a Szentendrén újjászerveződött történelmi Független Kisgazdapártnak. 1997-ben időközi önkormányzati képviselő-választáson kerültem be először – egyéni körzetből – a szentendrei önkormányzat képviselő-testületébe, és a Városüzemeltetési Bizottságot vezettem. 1998-ban második lettem a polgármester választáson, de így is képviselői mandátumot szereztem.
1998-2002-ig tagja voltam Pest Megye Közgyűlésének is.
2002-ben nem indultam.
2009 februárjában, 21 év után, kiléptem a Független Kisgazdapártból, és újjászerveztem a Szentendrei Jobbik alapszervezetét.
2010-ben a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, illetve ősszel polgármesterjelöltje voltam. Önkormányzati képviselő lettem, a Jogi Bizottság tagja. 2012-ben kizártak a pártból, mivel nem voltam hajlandó asszisztálni egy jobbikos korrupciós ügyhöz. Azóta független képviselőként dolgozom.
Közvetlen lakókörnyezetemben szerveztem gáztársulást, úttársulást és víz-csatornatársulást is. Több civilszervezetet alapítottam és vezettem.
1999-ben a szentendrei Pismányi Mezőőrtorony Környezetfejlesztő és Környezetvédő Egyesület választott alelnökének.
2006 augusztusában alapítottam meg a Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kört. Kezdeményezésemre az egyesület 2008-ban létrehozta a Szentendrei Turul Szoborért Alapítványt. A szobor helyszíne már kijelölésre került, és a zsűrizett szobor bronzba öntése zajlik a napokban.
A labdarúgás és a sportszeretet, a tanulás mellett, végigkísérte az életemet. 1998-ig aktívan futballoztam, ezért nem véletlen, hogy alapító elnökének választott Szentendre akkor egyetlen megmaradt labdarúgó egyesülete, a Szentendrei Amatőr Football Club.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit eddig Szentendréért tett?
A jelenlegi indulásomat két tényező motiválta:
Azt tapasztaltam, hogy a párttámogatással megválasztott polgármesterek a jelölő párt vagy a párthoz kapcsolódó oligarchák utasításait hajtják végre. A „rendszerváltás” utáni első polgármesterünk rögtön elajándékozta az „orosz laktanyát”. Ez a folyamat aztán végigkísérte a várost az elmúlt 24 évben. Képviselői eskümhöz hűen, a testületből egyedüliként tettem büntetőfeljelentést a „pártérdek” nevében megvalósult hanyag és hűtlen kezelés bűncselekmények alapos gyanúja miatt, a „gázmotor”, a Fő téri burkolat és a Vizesnyolcas ügyekben.
A másik ok, igen egyszerű lokálpatrióta nézet, hogy Szentendrét olyan ember vezesse – aki azon kívül, hogy jó programmal rendelkezik, rátermett, gyakorlata van és alkalmas – erős gyökerekkel kötődjön a városhoz.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Én valódi programot kínálok Önöknek!
Egy olyan alapvetéssel kezdeném, ami a jelenlegi közéletből hiányzik. Ez pedig a személyes felelősség problémaköre. A törvény szerint mind a polgármester, mind a képviselők „laikusok”, ezért anyagi felelősség őket a hibás döntéseikért egyáltalán nem terheli. Ez számomra elfogadhatatlan! A polgári életben mindenki felelős a döntéséért. A felelőtlenség királyi kiváltság!
Olyan esküszöveget fogadtatnék el a képviselőkkel, amelyben az önkormányzatnak anyagi kárt okozó polgármester és képviselő a döntéséért – az ötéves tiszteletdíjának erejéig – anyagilag is felelősséget vállal.
Közlekedés
Legfontosabb feladat a Szentendrét elkerülő út mielőbbi megvalósítása.
Továbbra is óriási probléma, hogy Pismányból csak a Törökvölgyi-Egres utca útvonalon lehet kijutni a 11-es főútra. A lehető legsürgősebben meg kell nyitni, illetve ki kell építeni a Barackos útról a Sztaravodai útra levezető új utat. Ehhez a műszaki, jogi és anyagi feltételek is rendelkezésre állnak.
Oktatás
Csak az épületfenntartás maradt önkormányzati hatáskörben. A szakképzés
kiemelt feladat, ezért a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 10 éve abbamaradt építkezését be fogjuk fejezni.
Az általános iskolai férőhelyek iránti igény folyamatosan növekszik. A város északi területe (Pismány, Petyina, Tyukos-dülő, Boldogtanya, Pap-sziget környéke, Szarvas- hegy) megérdemel egy iskolát. Ezt feltétlen támogatom, és ehhez ajándék ingatlan is rendelkezésre állhat.
Sport
A leginkább közösségnevelő, egészséges szabadidős tevékenység.
Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a versenysport és a tömegsport között ugyanúgy, mint a felnőtt- és gyermeksport között. A Pap-szigeti strand problémájára a legrövidebb időn belül megoldást találok.
Településfejlesztés
Támogatom a még 2000-ben megfogalmazott település-fejlesztési koncepciót, és az arra épülő szerkezeti terv alapján történő lakóterületi fejlesztéseket. Mind az ötöt! Ezek leállítása jelentős kártérítési kötelezettséget róhat a városra.
Belváros
A Szentendréről kialakított általános kép elsősorban a Belvároson keresztül fogalmazódik meg. Nehéz megtalálni az egyensúlyt a turizmusra építkező vendéglátás és az élhető városrész között.
A súlypontot át kell helyezni a Dunakorzóra! A parkolási rendszert felülvizsgálom.
Adók
A jelenlegi városvezetés a 2006-os önkormányzati választást követően – úgy, hogy erről a programjában hallgatott – bevezette az építményadót. Máshol ez kompenzációkkal van körülbástyázva.
A helyi vállalkozásokat a központi adókon túl terheli a helyi iparűzési adó, az építményadó és a telekadó. Így nem lehet munkahelyeket teremteni! Nem véletlen, hogy a helyi vállalkozók a szomszédos településekre menekülnek.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
csü 07

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 07

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.