2015. október 14., 13:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Óvodai művészetnevelési program kiterjesztéséről döntöttek a képviselők az októberi testületi ülésen. A Bánáti-Sverák program finanszírozásához a Szentendréért Közalapítvány több mint ötmillió forintot ajánlott fel. A program keretében, melynek működtetésével a Ferenczy Múzeumot bízták meg, 3 év alatt 14 óvodai csoport, összesen mintegy 1000 gyermek művészeti nevelése valósulhat meg.

BánátiSverákFeliratosLOGO.inddA Szentendre Város Önkormányzata által kezdeményezett, a Szentendre Városi Óvodák óvónői által kidolgozott és a Ferenczy Múzeum által koordinált programban az önkormányzati óvodák tizennégy nagycsoportja, valamint az egyházi óvodák három nagycsoportja vesz részt. Az óvodai csoportok átlagos létszámát figyelembe véve évente 330 gyermeket vonnak be a képzőművészeti ismereteket megalapozó foglalkozássorozatba. A hároméves program így mintegy 1000 nagycsoportos gyermeket érint.

A foglalkozássorozat négy találkozásból áll, amelyből két vagy három alkalommal a csoportok a múzeumba látogatnak el, a fennmaradó alkalmakkor pedig a múzeumi foglalkozás témájához kapcsolódóan egy festőművész, illetve egy keramikus keresi fel az óvodákat, ahol kreatív, alkotó foglalkozást tart a múzeum által rendelkezésre bocsájtott eszközök és anyagok felhasználásával.

Külön figyelmet fordít a múzeum arra, hogy a program során használt eszközök mind jó minőségűek legyenek, illetve az óvodákban hagynak annyi eszközt, amivel a hiányzó, lemaradó gyermekek is alkothatnak a foglalkozásokat követően is.

Az eszközbeszerzést, illetve a foglalkozások koordinálását, lebonyolítását az óvodákkal együttműködésben a Ferenczy Múzeum végzi, az önkormányzattal kötendő megbízási szerződés alapján. Az önkormányzat a plusz feladat ellátásához szükséges kiadásokat – a fenti összeg erejéig – a Ferenczy Múzeum tárgyévi költségvetésben biztosítaná az elkövetkezendő 3 évben.

A Bánáti – Sverák program a 2014/15-ös tanévben indult, melynek kezdeti költségeit a Ferenczy Múzeum megelőlegezte. A program költségigénye 3 évre összesen 5.320.492,- Ft, mely a Városi Jótékonysági bál bevételeiből rendelkezésre áll a Szentendréért Közalapítványnál. A közalapítvány a pénzösszeget a támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a program finanszírozására.