2019. április 23., 11:54
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Fizetős vásárlói parkoló

A testület több pontban is módosította a parkolási rendeletet. Egyrészt díjkötelessé tették a Vasúti villasori csomópont felújítása során megépült 53 férőhelyes, sorompóval biztosított vásárolói parkoló használatát, és időkorlátot vezettek be. A módosítás szerint a vásárlói parkoló a IV. zónába tartozik, ahol az első órában ingyenes a parkolás, ezt meghaladóan a várakozási díj mértéke 400 forint/óra. Abban az esetben, ha valaki a 3 órás időkorlátot túllépi, szankciós díjat köteles fizetni, amelynek mértéke naponta 6000 Ft (16 órás díjköteles időszak, ebből az első óra ingyenes, ezt követően 15×400 Ft/óra). A parkolót a sorompónál elhelyezett jegykiadó automatából váltott jeggyel lehet igénybe venni, távozáskor pedig a sorompó akkor nyílik fel, ha a fizető automatánál a várakozás díja megfizetésre került. A díjköteles időszak reggel 6-tól 22 óráig tart.

További módosítás a rendeletben, hogy rögzítették: a II. zónában díjmentes várakozásra jogosító matricák érvényessége a szélvédőre való felragasztással kezdődik, vagyis a pótdíjat nem vonják vissza a matrica megvásárlását követően. Matricát csak azoknak a gépjármű-tulajdonosoknak kell vásárolniuk, akik év közben vették meg az autójukat vagy a szentendrei adóhatóságnál köztartozás és/vagy késedelmi pótlék tartozásuk volt, és emiatt nem jogosultak matrica igénylése nélkül díjmentesen várakozni. (A többi gépjármű-tulajdonos tájékoztatást kap az adóhatóságtól, hogy matrica nélkül díjmentesen várakozhatnak.)

 TDM-beszámoló

Az önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM nKft. közötti közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató évente beszámol tevékenységről, és március 31-ig kompenzációs elszámolást készít. Az elszámolás alapján a TDM pozitív eredménnyel zárta ezt az időszakot.

Földgáz-beszerzés

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. óta a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által koordinált közös beszerzéshez csatlakozva gondoskodik a távhőszolgálatáshoz szükséges gáz beszerzéséről. A tapasztalatok alapján ezen a módon az egyedi versenyeztetéshez képest alacsonyabb árat sikerült elérni. Az elmúlt évek sikeres földgáztendereinek tapasztalatára alapozva a testület hozzájárult, hogy a VSz a 2019/2020. gázév során a MATÁSZSZ által koordinált közös versenyeztetési eljárásban vegyen részt, illetve ahhoz, hogy a beszerzés alapján a nyertes szolgáltatóval – vagy amennyiben a jelenlegi szolgáltató él a last call opcióval, a jelenlegi szolgáltatóval – a szerződést megkösse.

VSz üzemanyagbeszerzés

A testület hozzájárult a Városi Szolgáltató nZrt. közbeszerzési tervének módosításához, hogy a társaság az üzemanyag beszerzését a továbbiakban a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással, vagyis a KEF rendszerén keresztül intézze, mely gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást jelent.

Közművelődési megállapodás

A testület meghosszabbította az önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. között kötött közművelődési megállapodás időtartamát 2025. december 31-ig, amelyre azért volt szükség, mert a korábbi megállapodás 2021-ben lejár, de a központi költségvetési támogatások feltétele, hogy a megállapodás még legalább három évig hatályban legyen.

Postásstrand-fejlesztés

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázatán városunk 99,98 millió Ft támogatást nyert a Postás strand fejlesztésére, amelyet előlegként már átutaltak, így a beruházást nem kell előfinanszírozni. A támogatással az önkormányzat a közösségi tervezés során a Tanulmánytervben megfogalmazott elképzelések alábbi elemeit tudja megvalósítani: sétányok, játszótér, szabadtéri sport- és rekreációs (streetwork) park kialakítása, burkolatok lerakása. A kiviteli terv alapján áprilisban megindítható a közbeszerzési eljárás, az ezt lezáró döntést a testület átruházta a Közbeszerzési Bizottságra, hogy ne legyen szükség rendkívüli ülés összehívására, és az előírt határidőig megvalósulhasson a fejlesztés.

Görpark Program

Az idén elindított Országos Görpark Program célja olyan parkok kialakítása, amelyek alkalmasak a szabadidő kulturált eltöltésére és versenysportra is, illetve biztosítják a gördeszka sport infrastrukturális igényeit. A programra 2019-ben 350 millió forint áll rendelkezésre, és helyszíneként az összköltség 50%-át finanszírozza a támogató. A pályázaton maximum 30 millió Ft támogatás nyerhető.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni a pályázaton, és a pályázat segítségével a Kőzúzó utcai sportpálya területén most épülő gördeszka pálya (skatepark) területét bővítené 2020-ban. A pályázaton maximum 10 millió Ft támogatást igényelne az önkormányzat, melyhez a 10 millió Ft önrészt a 2020. évi költségvetésből biztosítja.