Árvízvédelmi védművek karbantartása - www.szentendre.hu
2018. május 17., 16:07

Szentendre Város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – folyamatosan gondoskodik a város árvízvédelmi védműveinek karbantartásáról. Jelenleg a Dera patak és a Bükkös patak közötti gát tisztítása zajlik.

Szentendre Város elsőrendű árvízvédelmi védvonala a város tulajdonában van. A vízjogi engedélyben foglaltak alapján a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a városé.

A város feladata a védősáv kialakítása és a kerékpárúton közlekedők védelme érdekében a védősávban található fák kivágása, a veszélyes fák kivágása, ártérből történő kiszállítása, darálása, a tuskók és csonkok vegyszeres kezelése, az aljnövényzet és bozót kivágása, a kaszálás. A 2 km hosszúságú, 30 000 m2 töltés rézsűn található bozót, sarjak és aljnövényzet kivágása, legyűjtése, elszállítása, a kivágott fák és csonkok kisarjadás elleni vegyszeres kezelése folyamatosan tart.

Májusban a Dera patak és a Bükkös patak közötti gáton kezdődtek meg a fenntartási munkák bozótirtással, fakivágással, kaszálással. A feladat a védmű teljes letisztítása és a védmű védősávjában található fák, sarjadékok, bozót és bokrok kivágása.

A bozótirtásra, a terület megtisztítására azért van szükség, mert a gát oldalában, illetve a védősávjában található fák gyökereikkel rongálják a gát szerkezetét, és magas vízállás esetén a gyökerek mentén víz jut a mentett oldalra, ezzel a gát állékonyságát veszélyeztetve.

A beavatkozás megkezdése előtt az önkormányzat favizsgálati, faápolási szakvéleményt készíttetett. A munkavégzéshez szükséges vízügyi és környezetvédelmi hozzájárulást a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság állította ki.

A munkák idén mintegy 2 hónapon keresztül tartanak, a kerékpárút forgalmát hét közben alkalmanként, részlegesen korlátozzák.