2013. szeptember 19., 08:56
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az RS9 Színház bemutatja Az Ösvény című színdarabot szeptember 27-én, pénteken 19 órakor a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.).

„A világ, Govinda barátom, nem tökéletlen, nincs is bosszú úton a tökéletesség felé: nem; hanem tökéletes minden pillanatban, minden bűn magában hordja a kegyelmet is, minden kisgyermekben benne van az aggastyán, a csecsemőben a halál, minden haldoklóban az örök élet.”
Hermann Hesse Nobel-díjas író 1922-ben megjelent Sziddhárta című hindu regéje a keleti és nyugati gondolatvilág határmezsgyéjén mozog. A főhős, Sziddhárta, az ifjú brahmana útra kel apja házából, hogy meglelje az élet értelmét. Az aszkétáktól éhezni, várni, böjtölni és gondolkodni tanul. Megismeri a nagy Buddhát, de nem szegődik tanítványául, mint kedves barátja és kísérője, Govinda, hanem a puszta tanítások helyett az élet érzéki valóságának megismerésére törekszik. A szerelem, a házasság, a játékszenvedély mind-mind állomásai lesznek életének, mely az önzetlen szeretet és a fájdalmas lemondás megtapasztalásával ér el a végső bölcsességhez.
Hesse írásaiban az európai kultúra, jelesül a német misztika (Jacob Böhme, Eckhart mester) ugyanolyan jelentőségű, mint a keleti. A kereszténységből a szeretet, a távol-keleti vallásokból pedig az Egység gondolata hatott rá a legerősebben. Jelen művének ezen szintetizáló törekvése olyan nagy gondolkodókkal rokonítja, mint pl. Osho.
Ez a tematika az, ami bennünket is a legjobban izgatott a műben és annak színpadi megjelenítésére sarkallt. A létrejött előadás külön érdekessége, mely a művel való foglalkozás és annak hatására érlelődött meg bennünk, hogy hangsúlyos szerepet kapott az árnyjáték, mint színpadi forma. Ez az ősi színházi formanyelv a javai és a kínai hagyományból származik. Úgy véljük, hogy annak a szimbolikus, archaizáló kifejezésmódnak (regének), melyet az írás használ, méltó és maximálisan találó ez a színházi médium.

Veres Dóra

Hermann Hesse Sziddhárta című hindu regéje nyomán színpadra alkalmazta és rendezte Veres Dóra. Zene: Vedres Csaba, Ravi Shankar & George Harrison, Lama Gyurme Jean Philippe Rykiel, Philip Glass Vicleovágás, Animáció: Csáki Rita. Koreográfia: Veres Dóra, Balogh Margit. Fény-hangtechnika: Balogh Benedek, díszlet-kivitelezés: Gombos László – Pure Effect.
Szereplők: Álmosd Phaedra, Csáki Rita, Jászberényi Gábor, Jáger Szabolcs, Hannus Zoltán, Tamási Leonárd.

Belépőjegyek a Dunaparti Művelődési Házban vásárolhatók elővételben, illetve az előadás előtt a helyszínen. Ár: 1000 Ft felnőtteknek, 800 Ft diákoknak.