2021. október 7., 10:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzata 2021. október 6-án, szerdán délután a Kálvária dombon emlékezett az aradi vértanúkra. A rendezvényen beszédet mondott Fülöp Zsolt polgármester és Frigyer László vezérőrnagy.

A megemlékezés a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (MHSZHTP) katonazenekarának kísérete mellett, a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Ezután Kollár Pál törzszászlós, MH Transzformációs Parancsnokság, protokoll zászlós, a rendezvény narrátora felkérte Fülöp Zsoltot ünnepi beszédének megtartására.

Szentendre polgármestere egy esztendővel ezelőtt az aradi vértanúk utolsó mondatait idézte fel, az idén pedig elképzelt első mondataikra utalva azt emelte ki, hogy az eltérő társadalmi, kulturális és nyelvi hátterű családokba született hőseink felnőve azonos eszméket, értékeket választottak. Ilyen kohézió, értékközösség akkor jöhet létre, ha a kollektív emlékezetet a családok továbbörökítik, és személyes történeteikkel gazdagítva átadják, elmesélik a következő generációknak – hangsúlyozta Fülöp Zsolt. Zárásként Kossuth Lajos 1890. október hatodikai beszédét idézte.

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Tiszteld, akit tisztelet illet, de híve hazádnak – érted-e magyar –, híve hazádnak légy! Ne csinálj magadnak faragott képet, hogy azt imádják, csak hazád szabadságának Istenét imádd, amit imádtak azok, akik mártírhalált szenvedtek hűségükért.”

Frigyer László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság megbízott parancsnoka emlékeztetett: Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, az 1848-49-es szabadságharc társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója volt, önvédelmi harcával a nemzeti identitás alapkövévé vált. Ünnepi beszédében méltatta a magyar honvédek szabadságharcban betöltött hazafias szerepét,  hazaszeretetét, és a magyarság Habsburgokkal szembeni függetlenségi törekvését. „A történelmet a győztesek írják”  – idézte az ismert mondást a vezérőrnagy, majd hozzátette, hogy az aradi mártírok ítéletük pillanatában még nem lehettek biztosak abban, hogy eljön az idő, amikor a nemzet szabadon tiszteleghet emlékük előtt és helytállásuk példaként szolgál az utókor számára. Az egyéni és közösségi hazafias hőstettek inspirálnak arra, hogy ha a nemzet sorsa a tét, akkor áldozatot kell vállalnunk – fogalmazott Frigyer László, hozzátéve, hogy napjaink honvédei számára különösen fontos a honvédő hagyományok ápolása, mert a szabadságharcos elődök példájából merítenek erőt a haza szolgálatában.

A vezérőrnagy beszédét követően a jelenlévők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a dicsőséges hősök előtt.

Az MH SZHTP díszőrei és koszoróvivői közreműködésével, ünnepélyes keretek között koszorút helyezett el az emlékműnél:

 • Szentendre Város Önkormányzata nevében – Fülöp Zsolt polgármester és Pilis Dániel alpolgármester
 • A Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság nevében – Frigyer László vezérőrnagy, megbízott parancsnok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia nevében  Szilágyi György ezredes, parancsnokhelyettes, és a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság nevében – Kiss Zoltán alezredes, helyőrségparancsnok
 • A Fidesz Szentendrei Szervezete nevében – Laárné Szaniszló Éva frakcióvezető és Boda Anikó 
 • A KDNP Szentendrei Szervezete nevében– Nagy Dániel és Kun Csaba
 • A Kisgazda Polgári Egyesület Szentendrei Szervezete nevében – Sosity Irén, a Pest Megyei Önkormányzat képviselője és Kiss Károlyné képviselő
 • A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nevében – Horváth Jenőné elnök és Babinetz János nyugállományú ezredes
 • A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság nevében – Boda Anikó elnök és Stefanek János
 • A Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevében – Kun Csaba és Szádeczky Ferenc
 • A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében – Bányai Éva és Nyolczas Edit
 • A Szentendrei Iskolák nevében:
 • Császár Csilla Rita  – Izbégi Általános Iskola intézményvezető-helyettes
 • Kerezsi Csaba – Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető
 • Molnárné Reskovits Zsuzsanna – Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető
 • Szabó Gáborné – Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola intézményvezető-helyettes
 • Tenkesné Halász Enikő – Templomdombi Általános Iskola intézményvezető
 • A Szentendrei Városi Óvodák nevében – Kozmérné Szökő Erzsébet intézményvezető-helyettes és Hodoli Tünde intézményvezető-helyettes
 • A Váci Szakképzési Centrum Petzelt József technikum és Szakképző Iskola nevében – Migleczi Éva igazgatóhelyettes és Páliné Szappanos Zsuzsanna

Az ünnepség zárásaként a jelenlévők – zenekari kísérettel – elénekelték a Szózatot.

A megemlékezést a Szentendrei Kulturális Központ szervezte.

Fotó: Mohai Balázs