2016. április 15., 12:38
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

V8 üzleti terv
A képviselők elfogadták a V8 Uszoda és Szabadidőközpont 2016. évi üzleti tervét, mely figyelembe veszi a 40 millió Ft önkormányzati támogatást.

Lezárult a közbeszerzés
Lezárult a Városi Szolgáltató élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárása. A beérkezett kedvező árak lehetővé teszik a jelenlegi költségek és térítési díjak fenntartását, a magasabb minőségű élelmezési nyersanyagok felhasználását a közétkeztetésben. A nyertes ajánlattevők: zöldség, gyümölcs termékeknél a Tartós Produkt Kft., a tőkehús, mirelit, tejtermék, szárazáru, pékáru esetében pedig a Techno Bonus Kft. és Immofix Kft. közös pályázata nyert.

Változás a számlázási rendszerben
Az Országgyűlés tavaly decemberben módosította a hulladékról szóló törvényt, amely alapvető változásokat hozott a hulladékgazdálkodás területén. A változás lényege, hogy április 1-jétől a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés egy koordinációs szervezet feladatává válik, az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása marad. A módosításnak megfelelően 2015. decemberében megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), melynek feladata a hulladékszállítási díj számlázása. Az NHKV Zrt. 2016-ban ugyanúgy kéthavonta számláz, mint ahogyan idáig a VSZN Zrt., 2017-től viszont a számlázás negyedévente történik. A hulladékszállítás márciusi– tehát a szokásos kéthavi helyett egyhavi – díját a szentendrei lakosok még az áprilisban kelt számlája alapján a VSZN Zrt-nek fizetik meg.

Megállapodás a rendőrséggel
Az önkormányzat 2013-ban kötött megállapodást a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a közbiztonság javítása érdekében. Ennek keretében a nyári és az adventi városi rendezvények idején 10.00 és 17.30 óra között egy rendőrt foglalkoztatott a város a közterület-felügyelői járőr mellett. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint viszont ez az időtartam nem mindig fedi le a rendezvények idejét, ezért eltörölték az időkorlátot. A foglalkoztatás többletköltségét a 2016. évi költségvetés biztosítja.

Polgárőrség
Az önkormányzat és a Polgárőrség Szentendre Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás március 31-én lejárt. A havi rendszerességgel benyújtott beszámolók alapján megállapítható, hogy a szentendrei szervezet tevékenyen részt vesz városunkban a törvény alapján megfogalmazott célok megvalósításában, együttműködnek a rendvédelmi szervekkel. A város és a rendőrség szerint is a Polgárőrség fontos feladatokat lát el, ezért az önkormányzat újabb együttműködési megállapodást kötött az egyesülettel 2017. március 31-ig, melyhez 1,5 millió Ft támogatást nyújt.

Közlekedésfejlesztés
A testület úgy döntött, hogy indul a VEKOP közlekedésfejlesztési pályázatán, melynek megvalósításához 30 millió Ft saját forrást biztosít a 2017-2018. évi költségvetésben. A városi kerékpáros hálózat fejlesztése érdekében már 2015-ben elkészült egy tanulmányterv az EuroVelo kerékpárút és a Dömörkapu – Skanzen – Lajos-forrás felé vezető összeköttetés, illetve megtervezték a HÉV és a belváros, illetve a Püspökmajor-lakótelep kerékpáros kapcsolatának megteremtésének lehetőségeiről, így vált lehetővé a most kiírt pályázaton való indulás. Az igényelhető maximális támogatás 500 millió Ft, és bár a pályázat 100%-os támogatottságú, az önként vállalt saját forrás előnyt jelenthet az értékelésnél.

Pályázati beszámolók
Elfogadták a képviselők a polgármesteri hatáskörben benyújtott pályázatok beszámolóját. E szerint négy pályázatot nyújtottak be áprilisban a muzeális intézmények szakmai támogatására, amely érintette a Czóbel Béla Múzeumot, a tápiószelei Blaskovich Múzeumot, a Kmetty János Múzeumot, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum Régészeti Látványraktárát és a Múzeumpedagógiai Foglalkoztatóját.
Pályázatot nyújtottak be ezen kívül az „Elhallgatott történelem” és a „Testvér-települési programok és együttműködések a Kárpát-medence magyarok lakta települései között” című pályázatokon, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítására kiírt pályázaton.
A felsorolt pályázatok közül csak a Kmetty János Múzeum felújítása esetében van szükség önerőre. A képviselő-testület hozzájárult a 38,8 millió Ft költségvetésű pályázaton való részvételhez, melynek önrésze 3,8 millió Ft.

Intézménykorszerűsítés
A képviselő-testület még tavaly novemberben elfogadta az „Intézmény Korszerűsítési Program I.” megvalósulását, melynek részeként első körben elkészültek az „új” Mentálhigiénés Központ és az „új” Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény tervei. A tervek alapján a várható költségek: a Mentálhigiénés Központ esetében 25 millió, a Család- és Gyermekjóléti Intézmény esetében 44 millió, összesen bruttó 69,2 Ft. Mivel a költségvetésben 58 millió Ft-ot terveztek erre a célra, ezért a testület most úgy döntött, hogy az I. ütem megvalósulásához további 11,2 millió Ft-ot biztosít az ingatlaneladásból várható bevételek előirányzat összegének növelésével.

Megválasztották az ügyvezetőt
A Szentendrei Kulturális Központ nKft. előadóművészeti ügyvezetőjének kiválasztására kiírt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, melyet Vasvári Csaba nyújtott be. A pályázó megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek, és az értékelő bizottság is egybehangzóan támogatta a pályázatát. A bizottság javaslatát figyelembe véve a képviselők megválasztották Vasvári Csabát az előadó-művészeti ügyvezetőnek ötéves időtartamra.

Fűtéskorszerűsítés
A Püspökmajor-lakótelep fűtési rendszerét üzemeltető VSZ nZrt. szerint a hálózat korszerűsítése nagyon időszerű. Mivel a korszerűsítés finanszírozása csak külső források bevonásával oldható meg, a pályázat benyújtásához szükséges kiviteli tervek már 2013-ban elkészültek, a benyújtásra viszont azóta nem volt lehetőség. Az 1416 lakást, továbbá közintézményeket ellátó távfűtő hálózat az 1970-es évek elején készült. Anyaga acélcső, a rajta lévő hőszigetelés üveggyapot és kőzetgyapot kígyó, amelyek ma már teljesen elavult anyagnak számítanak, másrészt sok helyen a közmű-alagút mélysége sem megfelelő. A Városi Szolgáltató Nzrt. a problémát folyamatosan kezeli, de a hibák évről évre gyakoribbak és súlyosabbak. A fűtőmű berendezései ennek ellenére megfelelő biztonsággal üzemelnek, a hatásfokuk 92%.

Díjak, kitüntetések
A képviselők módosították a városi kitüntető díjak és elismerések adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A döntés értelmében a díszpolgára cím és Pro Urbe Emlékérem odaítélésnek eljárásrendjében megszűnik az előkészítő munkacsoport feladatköre (ezzel teljes körűen a testület dönt az elismerések odaítéléséről), illetve háromra növelték a pedagógiai díjak számát. A módosítások célja a díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem adományozásának egyszerűbbé tétele, valamint a nagyszámú és arra méltó pedagógusok munkájának nagyobb elismerésének lehetősége.