2015. április 18., 12:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

20150228_városháza_kicsiA képviselő-testület április 16-án tartotta havi rendes ülését, amelyen a képviselők 40 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Fontosabb témák:

Új igazgatók

Mandula Gergely korábbi divízióvezető vezérigazgatóvá való kinevezését egyhangúlag támogatta a testület. Néhány kérdés merült fel a vezérigazgató premizálása és az alacsony fizetése miatt, hiszen a 2,5 milliárd költségvetésű cég vezetőjeként nagy a felelőssége. A polgármester javaslatára jövő év elején újratárgyalják a fizetését. Szintén egyhangúlag fogadták el a képviselők Csató Kata pályázatát, és választották meg a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé.

1+1 program

Egyhangúlag megszavazták a képviselők az ún. 1+1 programot, amellyel az önkormányzat a lakossági út- és járdaépítéseket, felújításokat kívánja támogatni. A lakosok a bruttó bekerülési összeg maximum 50%-ig igényelhetik az önkormányzati támogatást, amennyiben polgári jogi társaságot alapítanak. A másik 50%-ot a közösségnek kell vállalnia. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyeknél az önérő mértéke meghaladja az 50%-ot, illetve amelyek jelentős lakossági igényt elégítenek ki. A kérelmeket június 19-én (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani papír alapon a Városfejlesztési Iroda részére, vagy elektronikusan a kosztek.gabi@ph.szentendre.hu email-címre. A kérelmek elbírálása június 30-ig történik meg, az erre elkülönített 19 millió Ft-os keret kimerülésig. Mivel a beruházás költsége nem írható le a helyi építményadóból, Fülöp Zsolt képviselő (TESZ) szerint kétséges, hogy jelentkeznek-e a lakosok a felhívásra, mert így átlagosan 400 ezer Ft jut egy lakosra. Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester szerint az önkormányzatnak fontossági sorrendet kell felállítania, és a rövid, keskeny utcákra sokára kerülne sor, de ha a lakosok megengedhetik maguknak, akkor hamarabb meg tudják építeni ezzel a konstrukcióval.

Közterületi szabályozás

A képviselők 10 igen, 2 tartózkodás és egy ellenszavazat mellett elfogadták az egyes közterületeken életvitelszerűen tartózkodás tilalmáról szóló rendeletet. A korlátozás alá vont közterület: a Dózsa György út– Vasúti villasor–Volán/BKV-telep–Római temető utca keleti oldala által lehatárolt terület. Több képviselő véleménye szerint ez a rendelet – amely szinte minden fórumon napirendre került – valóban szolgálja a városlakók biztonságát, de nem oldja meg a problémát, mert kiszolgáltatott emberekről van szó, ezért inkább szociális úton kell a kérdéshez közelíteni. A határozatot olyan kiegészítéssel fogadta el a képviselőtestület, hogy a fűtési szezonra megoldják a nappali melegedő helyiséget az éjszakai hajléktalan szállónál.

Dumtsa Korzó

Évek óta nagy sikere van a Dumtsa Korzó kulturális és kulináris programnak, melynek szervezésére az önkormányzat a TDM-irodát kérte fel. Dr. Gerendás Gábor jegyző beszámolt a Dumtsa utcában lakók, a TDM és a jogászok közötti egyeztetésekről, ugyanis a lakók tiltakoznak a zaj és a füst miatt. Dr. Mérész Katalin jogász elmondta, igyekeztek a lakók kéréseit maximálisan figyelembe venni, minden jogszabályi kötelezettséget betartani: megszüntették a füstforrásokat, nem lesz hangosítás, koncert pedig 10 óráig lehet. A jogszabályban előírt decibelt viszont nagyon könnyű átlépni. Három család jelezte, hogy a  késő esti programok zavarják, velük nem sikerült az álláspontokat közelebb hozni a nyitva tartás kérdésében. Néhány képviselő javasolta, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat az itteni lakásokat egyeztetéssel elcserélje. Végül a képviselők megszavazták az önkormányzat és a TDM közötti szerződést, mely szerint a programsorozat május 1-jétől október 4-ig tart, tehát 23 hétvégén keresztül. A szerződés szerint a TDM átengedheti a rendezvényszervezés jogát harmadik személynek az önkormányzat által jóváhagyott feltételek mellett.

Támogatás a polgárőröknek

A képviselők szavaztak arról, hogy az önkormányzat 1 000 000 Ft támogatást nyújt a Polgárőrség Szentendre Egyesületnek, illetve 500 00 Ft támogatást a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületnek. A támogatás fejében a két polgárőr egyesület vállalta, hogy az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve közreműködnek a város hatóságaival (rendőrség, közterület-felügyelet, tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.) a közrend, a közbiztonság, az épített és természeti környezet védelme érdekében.

Közbeszerzési törvény

Módosították a képviselők a közbeszerzési törvényt a közbeszerzési eljárások törvénynek megfelelő, hatékony lebonyolítása és az ellenőrizhetőség érdekében. A törvényben rögzítették az eljárás előkészítésének, bonyolításának, dokumentálásának és belső ellenőrzésének rendjét, meghatározták az eljárásban részt vevő személyek, testületek felelősségét is.