2015. május 22., 10:00
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

chess

A tervezési folyamat célja, hogy a városok felülvizsgálhassák korábban elkészült integrált városfejlesztési stratégiájukat, illetve elkészíthessék a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő és az elkövetkező évek finanszírozási környezetéhez is illeszkedő integrált településfejlesztési stratégiájukat (rövidítve: ITS).

 

Az ITS-ek elkészítésének célja:

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye, a stratégia fő vonalaiban akkor tekintető eredményesnek, ha

  • hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2014-20 időszakban,
  • olyan módon kerül kialakításra, hogy a város optimálisan képes kihasználni az EU 2014-20 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit, támogatási forrásait,
  • a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet követő időszakban,
  • az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében,
  • hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól – egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását.
  • a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

A tervezés időkerete és ütemezése:

A Belügyminisztérium a munkára 2014. decemberében kötött szerződést a KD-ITS Konzorciummal. A települési integrált stratégiák elkészítésére fél év áll rendelkezésre, vagyis az ITS-eket 2015. június végére el kell készíteni.  A tervezési folyamat vázlatos ütemezése a következő:

  • március 2. hetéig: a megalapozó vizsgálat lefolytatása
  • május közepéig: a stratégia (célok, fejlesztési területek kijelölése) meghatározása
  • május 22 – június 16.: kötelező államigazgatási egyeztetési folyamat (21 nap)

A tervezés tartalmi keretei:

A ITS-ek tartalmi követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza.

A rendelet az 1. és a 2. számú mellékleteiben előírja a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit, a stratégia felépítését, az ITS  egyeztetésének és elfogadásának szabályait.

Partnerség:

Az említett 314/2012. rendelet csak az ITS államigazgatási egyeztetési folyamatát szabályozza. A Belügyminisztérium által kiadott útmutató azonban világossá teszi, hogy a partnerségnek az ITS tervezése során is aktívnak kell lennie, vagyis a település érintettjeit be kell vonni a tervezésbe. A bevonás módját a tervezők és a település vezetése határozzák meg, és ezt az adott város partnerségi tervben rögzítik.

A város vezetésének határozott szándéka és elvárása, hogy a település érintettjei és aktív szereplői vegyenek részt a tervezési folyamatban annak érdekében, hogy a megszülető stratégia valóban a település mérvadó, a város fejlődését elősegítő dokumentuma legyen.