2014. január 27., 16:34
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Soha nem látott mélységekbe süllyedt a közéleti morál Szentendrén az elmúlt néhány hétben! Ennek az az oka, hogy néhány felelőtlen személy, puszta politikai haszonszerzés céljából, hamisításoktól és rágalmaktól sem visszariadva, valótlanságokat terjesztve próbálja hergelni a város közvéleményét az önkormányzat képviselő-testületének a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos decemberi döntései ellen.

A szentendrei önkormányzat Fidesz-KDNP frakciója, bízva abban, hogy az érintettek felhagynak a rágalmazásokkal és a valótlanságok terjesztésével, eddig nagy önmérsékletet tanúsított. Ám tovább nem hallgathatunk, nem tűrhetjük a szűnni nem akaró hazugságáradatot, a valótlan médiahíreket és a rágalmazó, gyalázkodó szórólapokat!

Ezért a TESZ-nek és képviselőinek felelnie kell a bíróság előtt is hamis állításaikért, valamint a rágalmazásért, amelyben az önkormányzatot és a Képviselő-testület munkáját hamis színben tüntették fel!

Az ügy kapcsán szükségesnek tartjuk a tények rögzítését:

A V-8 Uszoda és Szabadidőközpont létesítéséről az önkormányzat 2005-ben és 2006-ban hozta meg a döntéseit (melyeket Fülöp Zsolt jelenlegi TESZ-es képviselő is megszavazott). A beruházást egy erre létrehozott cég, az Aquapalace Kft. valósította meg, mely tulajdonosai között többségi tulajdonnal a Quali-Team Consult Kft. is szerepelt. A beruházásra kötött lízingszerződésben mind a Quali-Team Consult Kft., mind az önkormányzat kezesi felelősséget vállalt a finanszírozó bank felé.

A beruházás sikeresen megvalósult, 2009-ben megnyitotta kapuit a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont. Az intézmény mára a város leglátogatottabb és egyik legsikeresebb intézménye lett.

Az intézményt irányító Aquapalace Kft-t az önkormányzat több lépésben 2010 elejére teljes mértékben saját tulajdonába vette. Ezzel elérte, hogy az intézmény működtetésébe a városon kívül senkinek sincs beleszólása, azaz az uszoda kizárólagosan a városé, a szentendreieké lett. Ezzel együtt természetesen a fenntartás és finanszírozás is az önkormányzat feladatai közé tartozik.

Mivel 2010 óta a V-8 kizárólagosan önkormányzati tulajdonban áll, azóta a Quali-Team Consult Kft. semmilyen szerepet az uszoda életében nem tölt be.

A pénzügyi és jogi helyzet megnyugtató és a város számára legmegfelelőbb rendezése érdekében az önkormányzat teljes körű, független jogi, pénzügyi és igazságügyi vizsgálatot rendelt meg. Ennek célja elsősorban az volt, hogy megvizsgálja: a beruházás kezdeti szerződésében a Quali-Team Consult Kft. által vállalt jogok és kötelezettségek hogyan állnak.

E külsős, független szakértői vizsgálat eredményei alapján hozta meg a Képviselő-testület decemberben a jogviszonyt érintő döntését.

A vizsgálat eredményei:

A vizsgálat kimondta, hogy mivel az uszodát működtető és birtokló Aquapalace Kft. kizárólagosan önkormányzati befolyás alatt áll, így a Quali-Team Consult Kft-vel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

A szakértői vélemény rámutatott: az eredeti szerződésben a Quali-Team Consult Kft. vállalt pozíciója a kezesi felelősség. A jogszabályok szerint pedig a kezes minden általa vállalt kötelezettségét az eredeti adóson behajthatja, azaz helytállásra kötelezheti az adóst. Adós jelen esetben pedig az az Aquapalace Kft-t, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

Ezen felül a szakértői vizsgálat azt is megállapította, hogy a Quali-Team Consult Kft-n, ha lenne jogos igény, azt sem lehetne valóságosan behajtani, mert a cég veszteséges.

Mindezekből tehát az következik, hogy nincs érvényes követelése az önkormányzatnak a Quali-Team Consult Kft-vel szemben. Így valójában az lett volna a felelőtlen döntés, ha a TESZ rágalmainak felülve az önkormányzat eredménytelen jogi eljárásokra költené az adófizetők pénzét. Tudjuk, hogy a politikai szavazatszerzés reményében a TESZ-nek semmi sem drága, de leszögezzük: a felelős többségi döntés a város érdekeit szolgálta. A TESZ által követelt fölösleges és kilátástalan jogi eljárások ugyanis egészen biztosan több millió kidobott forintot jelentenének Szentendrének.

A TESZ ferdít és rágalmaz!

A felsorolt tényeket figyelmen kívül hagyva a szentendrei ellenzéki politikai erők és véleményformálók, élükön a TESZ néhány képviselőjével, azt állítják és terjesztik, hogy szerintük „az önkormányzat elengedett több száz millió forint adósságot a Quali-Team Consult Kft-nek.” Teszik mindezt annak ellenére, hogy pontosan ismerik az imént ismertetett független szakértői véleményeket.

A TESZ-nek felelnie kell a szentendreiek félrevezetésért és a rágalmakért!

A szentendrei közéletre és politikai kultúrára eddig nem volt jellemző az ilyen szintű elvtelen félrevezetés, a tények elhazudása. Eddig nem volt szokás Szentendrén, hogy félrevezetik a lakosságot, ám a TESZ most ezt is megtette.

A TESZ-nek ezekért a hamisításáért felelnie kell! Meg kell tanulniuk, hogy nem kiabálhatnak alaptalanul kígyót-békát bárkire és bármire, pusztán azért, hogy magukat népszerűsítsék.

Joggal merül föl a kérdés minden tisztességes szentendrei lakosban, hogy milyen politikai erő az, amely mások bemocskolásával és a tények elferdítésével kíván politikai haszonra szert tenni? Vajon mire képesek még ezen felül néhány szavazatért?

Szentendre Város Önkormányzati Képviselő Testületének Fidesz-KDNP Frakciója leszögezi: azt kívánjuk, hogy egymás személyét tiszteletben tartó, valós tényeken alapuló politizálás legyen ismét jellemző Szentendrére! A Fidesz és a KDNP képviselői továbbra is ezen értékek mentén dolgoznak a közéletben és ezt várják el mindenkitől!

A frakció ezért minden jogi eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a városi közéletet megtisztítsa a hazugságtól, az alaptalan vádaskodásoktól és a rágalmaktól!

Szentendre Város Önkormányzatának Fidesz-KDNP frakciója