2017. május 9., 12:18

A Váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető-helyettes beosztás ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24. 

A Váci Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01 – 2022.08.15.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, Szentendre 2000, Duna korzó 16.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezető-helyettesének feladata támogtani az intézményvezető munkáját az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal területén, valamint az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat

figyelembe véve és az intézmény művészeti ágának megfelelő szakirányú tanári végzettség,

 • pedagógus munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • köznevelési intézményben – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
 • az intézményre vonatkozó vezetőhelyettesi program

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi központ igazgató nyújt, a 06-27-795-219 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László krt 45. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK134/702-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi központ igazgatója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői-helyettes beosztására”.

 

 

« 2023. november » loading...
h K s c p s v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
csü 30

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 30

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.