2017. december 13., 10:19
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálata

területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYES-en lévő távolléte idejére

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Anya és csecsemővédelmi Tanácsadó 2000 Szentendre, Duna korzó 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 49/2004. ESZCSM rendelet, valamint a Szakmai protokollok és Módszertani útmutatók szerinti területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján     Pályázati feltételek:  Főiskola, védőnő diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   önéletrajz és motivációs levél, diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

Elektronikus úton

Kecskésné Sipos Andrea részér,  kecskesne.sipos.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottakat behívjuk egy személyes beszélgetésre, ahol a Járási Népegészségügyi Intézet járási vezető védőnője és a csoportvezető védőnő is jelen lesz. A meghallgatás után az ő javaslatuk alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.