2020. július 17., 11:56
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szakirányú képzettséggel rendelkező iskolavédőnői munkakörbe hirdet pályázatot a Gondozási Központ Iskola-egészségügyi Szolgálata. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.

Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szentendre város általános iskolái Iskola-egészségügyi Szolgálat iskolavédőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, hosszabb (GYES-en lévő) távollét idejére
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre város általános iskolái (Működési engedély szerint)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, védőnői diploma
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, végzettség másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: iskolavédőnő.
– Személyesen: a Gondozási Központban, Kecskésné Sipos Andrea részére 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül behívásra kerülnek a kiválasztottak egy személyes találkozóra, ahol a Járási Népegészségügyi Intézet járási vezető védőnője, -mint szakfelügyelet is jelen lesz. Javaslatára az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.