Álláspályázat: bizottsági referens - www.szentendre.hu
2018. január 16., 10:15

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet bizottsági referensi feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség
 • MS Office felhasználó szintű ismerete
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot;
 • motivációs levelet;
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők  megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szentendrei, kistérségi helyismeret
 • közigazgatási alapvizsga
 • gyors- és gépírás

Ellátandó feladatok:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő bizottságok üléseinek összehívása és lebonyolítása a bizottsági elnökkel történt egyeztetés alapján. Részvétel a bizottsági üléseken, amelyekről a határozatok kivonatát haladéktalanul, a jegyzőkönyveket 15 napon belül elkészíti.

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: bizottsági referens

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bartha Enikő irodavezető nyújt a 26/785-035-ös telefonszámon.