2018. július 14., 15:06
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői. feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Office
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti közszolgálati szakképzettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség,
• szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés megkötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség megszerzése
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

Ellátandó feladatok:​
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása
• A városban működő térfigyelő kamerák kezelése

Bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 17/2010. (V.14.) Ör. vonatkozik, melyek szerint az illetménykiegészítés felsőfokú végzettség esetén 30%, középfokú végzettség esetén 10%, továbbá a Kttv. 133. § (3) bek. szerinti +50% illetménykiegészítés, illetve a 235. § (1) bek. alapján személyi illetmény adható.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bella Péter nyújt a 26/785-056-os telefonszámon.