2020. december 1., 13:04

Gépjárművezetőt keres a szentendrei a Gondozási Központ. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21.  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

Gondozási Központ Szentendre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gondozási Központ Szentendre Szociális étkeztetés gépjárművezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gépjárművezető végzi az ellátottak intézménybe történő be és hazaszállítását. Felszállítja badellákban az ebédeket a főzőkonyháról, valamint az azt igénylők lakására kiszállítja ételhordókban, visszahozza az üres éthordókat. Segít ezek előkészítésében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– 8 Általános
– B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Nagyfokú türelem, empátia, jó szervezőkészség és memória.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz, motivációs levél, jogosítvány, érvényes erkölcsi bizonyítvány és 8 ált. bizonyítvány bemutatása
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea, intezményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: gépjárművezető.
–  Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül
–  Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22.