2018. január 16., 14:51

Gondozási Központ Szentendre a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

hajléktalanok nappali melegedője
hajléktalanellátás szakfeladatra

szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak alapján az újonnan létrejövő hajléktalanok nappali melegedőjében szociális segítői feladatok ellátása, sze. az éjjeli menedékhely munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján                       

Pályázati feltételek: Szociális végzettség megléte: szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettség másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 1.  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 9.