2013. december 16., 11:44
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere               

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdései szerint a jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés;

§         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ (1) bekezdése szerinti legalább két év közigazgatási gyakorlat

§         közigazgatási szakvizsga;

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Önkormányzatnál szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz;

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló szelvény másolata;

§         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata;

§         aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése;

§         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

§         összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Csaba polgármester nyújt, a +36-70-771-3467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1147/2013., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Leányfalu Nagyközség Polgármestere dönt. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. Pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, papír alapon, egy példányban. A pályázat elbírálója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat lezárást követően a döntésről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 8..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.leanyfalu.hu – 2013. december 12.