2022. június 15., 22:08
Rövidesen elkezdődik Izbégen a Vasvári–Forgách–Szentlászlói út, valamint a Kút és a Líra utcák csapadékvíz-elvezető rendszerének régóta várt kiépítése, illetve felújítása. A kivitelező partnerekkel a szerződést 2022. június 15-én írták alá. A beruházás megvalósulásával Izbég jelentős részén rendeződik a csapadékvíz-elvezetés.

A képviselő-testület márciusi döntése értelmében kiírt közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozásai a Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. és a STRABAG Általános Építő Kft. Június 15-én ünnepélyes keretek között, a Városfejlesztési iroda munkatársai és Pilis Dániel alpolgármester jelenlétében írták alá a kivitelezési szerződéseket a Városháza dísztermében: a STRABAG képviseletében Tóth Zsolt cégvezető és Petri Árpád főépítésvezető, a Deponátor Kft. részéről Schubert István ügyvezető igazgató, az önkormányzat nevében pedig Fülöp Zsolt polgármester.

A beruházásra Pest megye Területfejlesztési koncepció (2014-2030), illetve program (2014-2020) keretében a Pénzügyminisztérium mint támogató 2018-ban 99,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, melyet a támogatói szerződés értelmében 2023. január 15-ig fel kell használni. A teljes költség önrésszel együtt nettó 116,7 millió forint, melyre a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 120 millió forintos költségkeretet különített el.

 

A STRABAG Általános Építő Kft. a Vasvári és Forgách utcákban, illetve a Szentlászlói úton összesen mintegy 242 méter hosszban épít ki a csapadékvíz-elvezető rendszert és végzi el a szükséges úthelyreállítási munkálatokat. A Deponátor Kft. a Líra és Kút utcák teljes hosszában, (azaz a Szentlászlói út és Kisforrás utcák közötti teljes szakaszon) építi ki a csapadékvíz-elvezető rendszert összesen mintegy 432 méter hosszban, valamint végzi el a szükséges úthelyreállítási munkákat.

Az önkormányzat a munkaterületeket várhatóan július első felében adja át, a vállalkozási szerződés szerint a kivitelezés mindkét területen mintegy négy hónapot vesz majd igénybe. Mint azt Pilis Dániel alpolgármester és izbégi képviselő elmondta: az ingatlanok előtt végzett munkálatokról, a kivitelező által elkészítendő forgalomterelési- és kivitelezési ütemterv birtokában, lehetőség szerint minden érintett ingatlantulajdonossal egyeztetni fog a kivitelező és az önkormányzat, a munkálatokról pedig folyamatosan tájékoztatni fogják a lakosságot a város honlapján és közösségi oldalán is.

– A városrész régóta szenved a vízkárok okozta problémáktól, utcáit kátyúzással, aszfaltozással, a hordalékok eltávolításával kell rendszeresen karbantartani – mondta az alpolgármester. – Ezzel a beruházással Izbég jelentős részén nagymértékben csökkenni fognak az esőzések miatt az úthálózatban, és néhány esetben a magáningatlanokban is keletkező károk.

FOTÓ: Bellai László