2024. június 3., 14:36

A pedagógusnap alkalmából tartott ünnepségen, május 31-én adták át Szentendre Város Pedagógiai Díját. Kiváló szakmai munkájuk elismerése, illetve nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték a város pedagógusait a Városháza Dísztermében. 

Pásztor Ádám színművész Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem című műve egy részletének előadását követően Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte a város pedagógusait. Beszédében hangsúlyozta, biztos abban, hogy az egybegyűlt pedagógusok emlékeznek önmaguk egykori szabad választására, amikor a tudás átadása iránti vágyukból a tanári pályára léptek. Hozzátette, hogy félelemben nem lehet sem tanítani, sem a gyermekekre figyelve az ő tehetségüket felfedezni. Ezért eddigi áldozatos munkájukat megköszönve arra kérte az ünnepelt pedagógusokat, hogy éljék meg továbbra is a szabadságukat, ennek szellemében lássák és tanítsák a gyermekeinket.

A polgármesteri beszédet a városi pedagógiai díjak, a szakmai elismerések átadása és a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése követte.

Szentendre Város az idei évben Szentendre Város Pedagógiai Díját Földi Jánosnak, a Szentendrei Református Gimnázium igazgatójának adományozta. 

Földi János, a Szentendrei Református Gimnázium igazgatója 25 éve dolgozik a Szentendrei Református Gimnáziumban, annak alapító tagja. 10 évig igazgatóhelyettesként, az elmúlt 15 évben igazgatóként vezette az intézményt. Matematika-kémia-informatika tanári végzettsége mellett közoktatásvezetői diplomát és pedagógus szakvizsgát is szerzett. Fáradhatatlan és áldozatos munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Szentendrei Református Gimnázium a térség keresett iskolája lett, és évek óta előkelő helyen szerepel az ország 100 legjobb gimnáziumának listáján, öregbítve ezzel a város hírnevét is. Szabadidejét sem kímélve építette, fejlesztette az intézményt. Megépült a tornaterem, a kápolna, kialakult a díszudvar, az új szárny. Nyolc évfolyamossá vált a gimnázium, emeltszintű képzések indultak, az éves tanulmányi átlag 4,5 körül alakul. A magas színvonalú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a diákok lelki fejlődésére, nevelésére is. Felelősségteljes vezető, a református és a nemzeti hagyományok nagy tisztelője. Munkatársaival nagyon jó munkakapcsolatot tart fent, emberséges, megértő, nyitott. A szülői munkaközöséggel is rendszeresen találkozik, kiváló kapcsolatot ápol velük, bárki teljes bizalommal fordulhat hozzá. Meghallgatja és lehetőség szerint teljesíti a Diákpresbitérium kéréseit. A diákokat lelkesen motiválja, eredményeikért dicséri őket, kreativitásuknak teret enged.

Szentendre Város Pedagógiai Díjban részesül Richter Annamária, a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanára.

Richter Annamária közel 40 éve dolgozik Szentendrén a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolában, mint zongoratanár, kamaraművész, mesterpedagógus. 22 éven keresztül volt igazgatóhelyettes. Kiváló tanár, tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő. Jelentős eredményekkel büszkélkedhet országos és nemzetközi művészeti versenyeken felkészítő tanárként és korrepetítorként egyaránt. Rendszeresen részt vesz szakmai konzultációkon, továbbképzéseken, érdeklik a különböző pedagógiai eljárások, újítások, ezekről folyamatosan tájékozódik, és felhasználja őket munkája során. Igazgatóhelyettesként programok, versenyek, továbbképzések szervezését is végezte, amivel nem pusztán az iskola szakmai megújulását, hanem a környező iskolák művészpedagógusainak szakmai fejlődését is elősegítette.
Szakmai kapcsolatrendszere országos szinten is kimagasló, hírneve, tudása folyamatosan növekszik.
Mesterpedagógusként a korai zenei nevelés-fejlesztés témában dolgozott ki új módszert, melynek keretében óvodásoknak szóló zenei fejlesztő programot vezetett be. Annamária révén olyan együttműködés jött létre a szentendrei óvodákkal, amely összhangban van a város és a szélesebb társadalom jelenkori elvárásaival is. Munkájával kapcsolatban számtalan pozitív visszajelzés érkezett a gyerekektől, az óvoda dolgozóitól, a szülőktől és a kollégáktól is.
Annamária a magyar művészeti oktatás elkötelezett híve. Tevékenysége túlmutat a mindennapi pedagógiai munkán, a jövő nemzedékéért dolgozva, a magyar zeneoktatás fejlődését szívügyének tekintve képzeli el pályája hátralevő részét.

Szentendre Város Pedagógiai Díjban részesül György Gabriella és Sütő Tünde, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai.

György Gabriella és Sütő Tünde, az FMC múzeumpedagógusai meghatározó, fontos szereplői városunknak, munkájukkal közelebb hozzák a művészetet és a kulturális életet a gyerekekhez és a felnőttekhez is. Az évközben rendszeresen tartott iskolai- és osztályfoglalkozásokon múzeumpedagógiai programjaikkal, különböző tematikájú foglalkozásaikkal szinte minden korosztályt meg tudnak szólítani. Az elmúlt évek folyamán kiváló kapcsolatot építettek ki a városi, illetve a környék oktatási-nevelési és kulturális intézményeivel. Több alkalommal szerveztek hátrányos helyzetű, illetve egyéb nehézséggel élő gyermekek, fiatalok számára is múzeumpedagógiai foglalkozásokat, ahol nyitottan és elfogadóan fordulnak minden résztvevő felé. A nyári időszakban színvonalas művészeti foglalkozásokat tartanak a napközis táborokban résztvevő gyerekeknek. Emellett rendszeresen szerveznek múzeumlátogatást, kurátori tárlatvezetést a város pedagógusai, szociális szakemberei számára. Aktívan részt vesznek a város által szervezett gyermekprogramokban, egyetemekkel és más múzeumokkal működnek együtt, kollégáiknak csapatépítő foglalkozásokat tartanak, tanulmányokat írnak. 2023-ban a Czóbel Múzeum kiállításaihoz kapcsolódó múzeumpedagógia programjukkal Országos Múzeumpedagógia Nívódíjat nyertek. György Gabriella és Sütő Tünde munkája hiánypótló és nélkülözhetetlen városunk számára, emberi hozzáállásuk és szakmai felkészültségük példaértékű.

Szakmai munkájuk elismeréseként, nyugdíjba vonulásuk alkalmából a pályájuk aktív szakaszát lezáró, hosszú évek, évtizedek óta tanító-nevelő hivatásukat végző pedagógusokat köszöntötték:  

Bogya Jolánt, a Templomdombi Általános Iskola pedagógusát.

Bogya Jolán, Joli néni, 40 éve dolgozik tanítóként. Sok évet töltött el Csobánkán, ahol kiemelkedő szakmai munkája mellett különös elfogadásról és érzékenységről tett tanúbizonyságot. A Templomdombi Általános Iskolával először szülőként került kapcsolatba, majd 2011-től kezdve tanítóként erősítette a nevelőtestületet. Kiváló szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai és emberi értékei alapján a nevelőtestület elismert és tisztelt pedagógusa. Munkájára a lendület, a sokszínűség és a kreativitás jellemző. Szívesen vállalt olyan feladatokat, amelyek mind önmaga, mind tanítványai számára megmérettetést, kihívást jelentettek. A tanítás során az ismeretek megszerzése mellett nagy figyelmet szentelt tanítványai szociális és együttműködési készségeinek fejlesztésére is. Igazi tyúkanyóként állt a gyerekek mellett, biztató ölelésére, bátorító szavaira mindig számíthattak. Az évek során mindig nyitott volt az újra, számtalan továbbképzésen és szakmai fórumon bővítette tudását. Évek óta élen jár a tehetséggondozásban, tanítványai kiemelkedően eredményesek a matematika versenyeken. Kollégái felé mindig a lehető legnagyobb odaadással és segítőkészséggel fordult. Felismerte, ha szükség volt rá, és csendesen, önzetlenül ajánlotta fel a segítségét mindenkinek. Ezzel a tanévvel pályája egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Mostani negyedikes osztályát június közepén engedi útjára, s nyáron megkezdi jól megérdemelt pihenését. Bízunk benne, hogy viszontlátjuk még a Templomdombon!

Kímár Katalint, a Vasvári Pál úti Tagóvoda pedagógusát.

Kati néni 1984-ben végzett a Bem József Óvónői szakközépiskolában, és azóta is elhivatottan végzi munkáját. Az eltelt 40 év alatt generációk nőttek fel, és ő ma már régi óvodásai gyermekeit neveli, szereti. A Vasvári óvodában kezdte óvónői pályafutását, majd nyolc évet töltött az Izbégi Óvodában, és most innen, a Vasváriból megy nyugdíjba. Kati néni fiatalos lendülete, lelkesedése mindenkire hatással van, tevékenyen vesz részt a csoportja és az óvoda életében. Kimagasló szakmai tudás, a gyermekek feltétel nélküli szeretete jellemzi. Munkájában precíz, alapos. Kollégái remélik, hogy a továbbiakban is nevelőtestület aktív tagja marad.

Kosznovszki Józsefnét, a Püspökmajor Tagóvoda pedagógusát.

Kosznovszki Józsefné Dombai Erzsébet szolgálati ideje 1977 októberében kezdődött, 2011 szeptemberétől a Püspökmajor Tagóvoda óvodapedagógusa. Játékfűzései a „Szájról szájra, kézről kézre” c. szakmai kötetekben találhatóak meg. Az Életfa Gyermekeinkért Alapítvány elnöke.  Zsóka néni hosszú éveken át a gyermekek mosolyát hozta el nap, mint nap. Nyugdíjazása alkalmával egy olyan pályafutás zárul le, mely tele volt odaadással és szeretettel. Mindig képes volt megtalálni a játékban a tanítás lehetőségét, és a gyerekek szívében mindig ott rejlett a szeretete. Nemcsak tanított, hanem példát is mutatott, hogyan válhat a türelem, a megértés és az empátia a mindennapok részévé. Az általa nevelt generációk felnőttek már, de a bölcsessége és szeretete örökké velük marad. 

Nagy Andrea Évát, a Református Óvoda pedagógusát.

Andrea 1983 szeptemberében kezdett dolgozni a Szentendre Városi Óvodák Villasori Tagóvodájában. 2009-ben, amikor a tagóvoda fenntartását átvette a Szentendrei Református Egyházközség, Andrea maradt, és azóta is fontos, értékes tagja az óvoda nevelőtestületének. Sok mindent megélt a falak között, több építkezést, bővítést, de nyugalmával mindig töretlenül a gyermekekért dolgozott. Példaértékű a hűsége, szerénysége, valamint a gyermekek iránti elkötelezettsége. Az óvoda alapítványában vállalt szerepét lelkiismeretesen végzi, nyugdíjasként is mindenben lehet rá számítani.

Oláh Jánosnét, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde dajkáját.

Oláh Jánosné Erika 1987 novemberében kezdett el dolgozni a Szentendrei Városi Bölcsődében, mint bölcsődei dajka, majd az intézmény 1997-es bezárása után, 1998. január 1-jével kezdte meg tevékenységét a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődében. Erika nagyon fontos szerepet tölt be csoportjának életében. Barátságos, gyermekszerető viselkedésével, kedvességével mindig elvarázsolja a körülötte lévő gyermekeket. Munkáját rendkívüli precizitással végzi, melynek köszönhetően környezetében folyamatos rend és tisztaság uralkodik. Munkaterülete, az Alma csoport, ízléses, szemet gyönyörködtető díszítésében ő is lelkesen kiveszi a részét. Fontos szerepet tölt be a gyermekek neveléséhez-gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, ezzel is segítve a kisgyermeknevelők munkáját. A gyermekek nevelésében, a családokkal való kommunikációban is segítő munkatársként vesz részt. Erika 2024 decemberében kezdi meg jól megérdemelt pihenését, vannak tervei, céljai a nyugdíjas éveire is. Munkahelyi közössége szeretett tagja volt, megbízhatósága, kedvessége, precizitása nagyon fog hiányozni kollégáinak.

Soós Sándorné Dr. Veres Rózsát, a Ferences Gimnázium pedagógusát.

Dr. Veres Rózsa kivételes pedagógus, aki 1991 óta szolgálja az iskolát elkötelezetten és nagy szakértelemmel. Pályafutása során dolgozott a Magyar Rádiónál, ahol kommunikációs készségeit és szervezőképességét fejlesztette. Ezen tapasztalatait sikeresen integrálta tanári munkájába, gazdagítva ezzel az oktatási módszereket. Párhuzamosan tanított az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán, ahol jelentős hatással volt a jövő pedagógusainak képzésére. Mentortanárként és kutató tanárként nemcsak tanította, hanem inspirálta is tanítványait, miközben folyamatosan részt vett tudományos kutatásokban, és új módszereket fejlesztett az oktatás területén. Dr. Veres Rózsa irodalmi tevékenysége is figyelemre méltó. Számos ferences lelkiségi könyv szerzője, amelyek nemcsak vallási, hanem kulturális értékeket is közvetítenek. Emellett középiskolai irodalomkönyvek és szöveggyűjtemények társszerzője is, amelyek mind a diákok, mind pedig a tanárok számára hasznos források. Tehetséggondozói munkája kiemelkedő. Számos tanítványa ért el kiváló eredményeket az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), ahol az első tíz helyezett között szerepeltek. Ez nemcsak a diákok szorgalmát, hanem Dr. Veres Rózsa inspiráló és támogató tanári munkáját is dicséri. A színjátszókör vezetőjeként is jelentős sikereket ért el. Tanítványai számára nemcsak az irodalom és a színjátszás szépségét mutatta meg, hanem az együttműködés, a kreativitás és az önkifejezés fontosságát is. Számos oratórium rendezésében vett részt, ahol művészi érzékenysége és szervezőkészsége új dimenziókat nyitott meg a diákok számára. Munkássága és elhivatottsága példaértékű mindenki számára. Az iskolában töltött évtizedek alatt tanítványai és kollégái számára egyaránt inspirációt jelentett, és közössége meghatározó alakjává vált. Személye és munkássága gazdagította az intézményt, és hosszú távon meghatározó hatással volt mindannyiuk életére.

Starkné Kató Ibolyát, a Szivárvány Tagóvoda pedagógusát.

Ibolya egy olyan csodálatos személyiség, akiről elmondható, hogy „ízig-vérig óvónéni”, pedagógus hivatását szívvel-lélekkel űzi immáron 40 éve. Kimagasló szakmai igényességével, innovatív ötleteivel meghatározó személyiséggé vált a Szivárvány Óvodában. Szakmai tudása mellett tolerancia, empátia és humánum jellemzi. Ibolya jelentős mértékben hozzájárult az intézményben folyó néphagyomány éltető munka gazdagításához, kiteljesítéséhez. Teljes szívvel hisz a népszokások, népi játékok, közösségkovácsoló, fejlesztő erejében, és alkalmazza is azt a gyermekekkel töltött mindennapjaiban. Fáradhatatlanul segíti az intézmény fejlődését a pályázatírásokban való részvétellel, a nyertes pályázatok megvalósításával és a tehetségműhely vezetésével. Évtizedek óta kreatív tagja a Szentendrei Óvónők Néphagyományéltető Közösségének. Rendszeresen szerepel óvodásaival a városi rendezvényeken, játékfűzéseket mutat be kollégái körében a munkaközösség által szervezett alkalmakon. Játékfűzései megjelentek a munkaközösség által kiadott „Szájról szájra, kézről kézre…” című szakmai, módszertani kiadványok I-IV. kötetében. A népi kultúra megismertetését, a néphagyományok éltetését életfeladatának, szakmai hitvallásának tartja. Kollégái így írtak róla: „Ibolya maga a nagybetűs SZAKMA. Személyisége, értékrendje példaértékű, olyan mérhetetlen alázattal és hivatástudattal rendelkezik, ami sokunk számára követendő. Óvodánk szíve-lelke, motorja. Bájosság és humor jellemzi egész lényét.”

Szabó Gábornét, a Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát.

Szabó Gáborné közel 40 éve tevékenykedik a köznevelésben. 1983-ban végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, majd 2004-ben kiegészítette diplomáját gyógypedagógia szakterületen, és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanári képesítést szerzett. 1986 óta folyamatosan tanít, 1997-től 2024-ben történő nyugdíjazásáig intézménye a szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola. A nevelőtestületben mindig központi és kiemelkedő szerepet játszott. Aktivitása és kezdeményezőkedve egyaránt érintette saját fejlődése iránti igényét és iskolája nevelési-oktatási szemléletének modernizálására tett lépéseit is. Nevéhez kötődik az ún. kis létszámú fejlesztőosztályok vezetése az első és második évfolyamon, a differenciált tanulásszervezés és az infokommunikációs technológia alapú tanítási-tanulási módszerek bevezetése iskolánkban. Szakmai vezetése alatt vált az iskola egyedivé, más intézmények számára is példaértékűvé, működése koherenssé, befogadóvá. Gyermekközpontú pedagógiai szemlélete, gyakorlati, szervezeti innovációval felvértezett mentalitása példaként szolgál minden kollégája számára. Az alsó tagozat munkaközösség-vezetőjeként hosszú éveken át hihetetlen energiákkal, önzetlenséggel és megértéssel mutatta az utat munkatársainak. 2014 óta igazgatóhelyettesként nagy odaadással, elkötelezettséggel és türelemmel támogatja pedagógus- és vezetőtársait egyaránt. Egy szép ívű, szakmai és emberi szempontból is kivételesen tartalmas pályát hagy most maga mögött.

Szabóné Stelkovics Évát, az Izbégi Általános Iskola pedagógusát.

Szabóné Stelkovics Éva 1984 óta dolgozik a tanítói pályán, az Izbégi Általános Iskolában az idei a 23. tanéve. A tantestület meghatározó, tapasztalt, módszertanilag kiteljesedett, színes egyénisége. Nyitott, segítőkész kolléga, tanítványai érdekeiért a végsőkig harcoló, gondoskodó és alapos tanító. Tanítói munkáját mindig precízen, gondosan megtervezve végezte. Sosem tévesztette szem elől a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő módszerek kiválasztását, tanórái játékossá, szemléletessé tételét. Ennek érdekében tanítói eszköztárát rendszeresen bővítette, színesítette. Mélyen együtt érez az általa nevelt gyermekekkel, és végig támogatja őket problémáik megoldásában is. Éva bárkinek szívesen ad tanácsot, ötletet. Szeretettel vezette a tanítójelölteket szakmai gyakorlataikon, és adta át tudását, hitvallását a pályakezdőknek. Hosszú pályája alatt több fiatal pedagógussal dolgozott párban, akiknek aranybánya volt mellette inspirálódni. Több éven keresztül vezetett bábszakköre, mely a komplex művészeti nevelés iskolapéldája, nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. Az Izbégi Gálákon mindenki izgatottan várta értékes, színvonalas előadásaikat. Életfilozófiáját példaként hagyja itt, miszerint összpontosítsunk a dolgok jó oldalára, és mindig csak előre tekintsünk.

Szigethy Miklósnét, a Bimbó úti Tagóvoda pedagógusát.

Szigethy Miklósné Ildikó már több mint 40 éve kimagasló, a népi kultúra értékeit, örökségeit megőrző és közvetítő óvodapedagógusi munkát végez. Pályakezdőként, az ismeretátadás újszerű szemléletét képviselve kutatta épített környezetünk kulturális kincseit, anyagot is gyűjtve róluk. Ez a kutatómunka megalapozta és meghatározta további pedagógiai pályafutását. Hitvallásává vált, hogy az ismeretek átadásához és a világ megismeréséhez a gyermeki nyitottságra épít. Az óvodai nevelésben változatos tevékenységekkel közvetíti a népi kultúra hagyományait, játékait, szokásait. Elhivatott és példaértékű kapcsolatot ápol a családokkal, őket is érzékenyítve hagyományaink megismerése és tisztelete iránt. Szakmai életútját magasfokú szaktudás, hiteles pedagógiai gyakorlat, empátia, jó szervezőképesség, fejlesztő és innovatív pedagógiai törekvések, az óvodás gyermekek iránti elhivatottság jellemzik. Tagintézménye az ő értékes vezetői munkássága, a népi hagyományok szakmailag hiteles éltetése iránti elköteleződés eredményeként lett Mesteróvoda. A magyar népi értékek és kulturális örökség minél szélesebb körű átadása, megőrzése szívügye, így óvodapedagógus hivatása mellett mesejátszó csoport aktív tagja, mesélő, múzeumpedagógus, a Pro Urbe díjas Néphagyomány éltető munkaközösség vezetője, a Filibili népdalkör tagja, szakmai könyvek szerzője, írója, lektora, tagóvoda vezető, fejlesztő pedagógus, szakmai témájú rádiós műsor rendszeres vendége, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Művészettel nevelés hálózatának alapító tagja és mesterpedagógus. Nevelőközössége számára szakmailag és emberileg ő a nagybetűs pedagógus.

Ujsághy Gyulánét, a Szentendrei Óvodák intézményvezető-helyettes pedagógusát.

Ujsághy Gyuláné Andrea szakmai pályafutása több mint 40 éve kezdődött egy pilismaróti óvodában. Gyógypedagógus végzettségű, logopédusként 2005-től gazdagítja tudásával, kreativitásával, lelkesedésével a Szentendrei Városi Óvodákat. Pedagógiai munkássága színes, széleskörű. Elkötelezett a sajátos nevelési igényekkel rendelkező gyermekek iránt. Emellett 2014-től mesterpedagógusként és szaktanácsadó minőségében értékes és megbecsült szakemberévé vált hivatásának. Andrea nem csupán pedagógus, hanem felkészült, segítőkész mentora is kollégáinak. Elkötelezett, inspiráló személyiség. 2022-ben érdemei elismeréséül Szentendre Város Pedagógiai Díjával tüntették ki. Kiemelkedő képességei, elkötelezettsége és hitelessége kivételes érdemekkel gazdagította az intézményt.

Végül, a jubileumi diplomás pedagógusok köszöntése következett:

Szakmai munkájának elismeréseként, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán megszerzett pedagógusi diplomájának 50 éves évfordulója alkalmából köszöntjük Abdainé Fleischmann Ágnest.

Abdainé Fleischmann Ágnes Nagykanizsán született, óvónői diplomáját az 1970-es években szerezte meg Sopronban. Szolgálati idejének kezdete 1973 augusztusa. Az 1978 szeptemberében nyíló Püspökmajor Tagóvoda alapító tagja, ahonnan 2013 szeptemberében ment nyugdíjba. Nyugdíjasként is segítette régi csoportja munkáját. Publikációi, játékfűzései a „Szájról szájra, kézről kézre” c. szakmai kötetekben jelentek meg. Tagja a Szentendrei Óvónők Néphagyományéltető Közösségének. Életét fáradhatatlanul a legkisebbeknek szentelte, különös tekintettel a leginkább támogatásra szoruló gyermekekre. Minden gyermeket olyan gondosan és szeretettel fogadott, mintha a sajátja lenne. Ági néni példaként szolgál mindannyiunk számára, hogyan kellene elfogadóan, türelemmel, empátiával segítenünk egymást. Szakértelme kiemelkedő volt a kreatív tevékenységek megvalósításában és a zenei nevelésben is. 
Aranydiplomájához sok szeretettel gratulálunk!

Szakmai munkájának elismeréseként, az esztergomi Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Óvó- és Tanítóképző Tanszakán megszerzett pedagógusi diplomájának 50 éves évfordulója alkalmából köszöntjük Lajos Péternét.

Lajos Péterné Czifferi Katalin Dunabogdányban született, szolgálati idejének kezdete 1966 júliusa, első éveiben szülőhelyén dolgozott. Kati néni óvodapedagógiai diplomáját az 1970-es években szerezte meg Esztergomban. Később az 1978 szeptemberében nyíló Püspökmajor Tagóvoda alapító tagja lett, ahonnan 2007 augusztusában ment nyugdíjba. Korai nyugdíjas éveiben a Szivárvány és a Püspökmajor Tagóvoda óvodapedagógus hiányát segítette munkájával. A SZÓNÉK (Szentendrei Óvónők Néphagyományéltető Közössége), a NÓE (Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete) és a PRO URBE díjas Filibili népdalkör tagja, annak Filoména díjazottja. Publikációi, játékfűzései megtalálhatóak a „Szájról szájra, kézről kézre” c. szakmai kötetekben. Gondosan és odaadással szolgálta a legkisebbeket, kezdetektől fogva elkötelezett híve volt az óvodapedagógiai hivatásnak. Kiemelkedő szakmai tudása, empatikus hozzáállása és végtelen türelme által különleges kapcsolatot teremtett a gyerekekkel. Szeretete és odafigyelése olyan egyedi légkört hozott létre az óvodában, ahol minden gyermek biztonságban és elfogadva érezhette magát. Áldozatos nevelőmunkája mindannyiunk számára példaértékű. Megmutatta, hogy a szeretet és a türelem erejével milyen csodákra képes az ember. Kollégái hálásak, hogy az életük része lehetett, és szívből remélik, hogy még sokáig számíthatnak bölcsességére és szeretetére.
Aranydiplomájához sok szeretettel gratulálunk!

Az ünnepséget pezsgős koccintás zárta.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak, köszönjük a munkáját minden pedagógusnak!

(Fotó: Fekete István / Szentendre.hu)