2021. február 12., 14:02

A polgármester levélben válaszolt a Fidesz-frakció február 10-én benyújtott sürgősségi indítványára, melyben kiemeli, hogy még nem született döntés a Bogdányi út 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről. Az értékesítés szükségessége a kormányzati szándéktól, a kompenzáció mértékétől függ. Továbbá részletes tájékoztatást nyújt a Szentendrei Karitásszal történt eddigi és még folyamatban lévő egyeztetésekről. A Fidesz-frakció indítványában ugyanis azt javasolta, hogy az önkormányzat ne értékesítse a Bogdányi út 13. szám alatti ingatlant, álláspontjukat egyebek mellett azzal indokolták, hogy az értékesítéssel a város megvonja a társadalmilag fontos tevékenységet folytató Szentendrei Karitásztól a használati jogot.

Laárné Szaniszló Éva
képviselő asszony részére
részére

Szentendre

 

 

PM- 7-2021.02.12.
Tárgy: válasz a Szentendrei Karitász működési helyéről tárgyban benyújtott sürgősségi indítványra

 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Mint bizonyára elkerülte a figyelmét, a 2020. novemberi képviselő-testületi ülés Belvárosi csapadékvíz és szennyvíz szétválasztásáról szóló előterjesztése tartalmazta, mint egyik lehetséges fedezetet, a Bogdányi út 13. sz. alatti ingatlan értékesítését. Erre azért lehet szükség, mert a városunkban évtizedek óta megoldatlan és az egészségre is veszélyes szennyvízzel kevert csapadékvíz utcáinkat rendszeresen elönti, s ezt a helyzetet mindenképpen meg akarjuk változtatni.
Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy az ingatlan értékesítéséről nem született döntés, erről csak a városunkat sújtó kormányzati döntések kompenzálásáról szóló tárgyalás eredményét követően tudunk felelősen határozni.

Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy az ingatlant használó bérlőkkel több körös tárgyalásokat folytattunk, így a Karitász vezetőjével, Kívés Zoltánnal 2020. novemberében, majd a decemberi kormányzati adóelvonások bejelentése után 2021. január 18-án Blanckenstein György atyával és Kívés Zoltánnal. Majd ezt követően február 5-én ismét Kívés Zoltánnal. Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy Pilis Dániel alpolgármester úr és Pál Gábor képviselő úr is egyeztetnek a Karitász és az egyház vezetőivel.

Tisztelt Képviselő Asszony!

Mint az önkormányzat működéséért felelős egyik képviselő, bízom benne, hogy tisztában van a koronavírus járvány és a kormány intézkedései miatt a Szentendrét sújtó rendkívüli költségvetési helyzettel.
Bízom benne, hogy nem vagyunk másodrendű állampolgárok mi szentendreiek, és ugyanolyan elbírálás alá esünk, mint azok a fideszes vezetésű városok, akik szintén egy kormánydöntés eredményeként 1,4 Mrd forint kompenzációt kaptak.

Kérem képviselő asszonyt, hogy lehetőségei szerint pártjában és kapcsolati rendszerében kövessen el mindent azért, hogy városunk teljes kompenzációban részesüljön.

Szentendre, 2021. február 12.

tisztelettel:

Fülöp Zsolt