2019. július 25., 18:53
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nyáron sokan választják táborhelyül a Postás strandot. A nomád táborozásra vonatkozó szabályokat rendeletbe foglalták. Erről honlapján tájékoztat az önkormányzat.

A nomád táborozás szabályait az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet tartalmazza. Ezek közül ez a tájékoztató – a teljesség igénye nélkül – tartalmaz néhányat, és Szentendre Város Önkormányzat tisztelettel kér minden táborozót, hogy ezeket a szabályokat tartsák be:

Általános táborozási előírások:

 1. A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál bejelenteni.
 2. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
 3. Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási hivatal illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni.
 4. A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket arról, hogy védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges.
 5. Amennyiben állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés történik – az orvosi ellátás biztosításán túl -, a harapás, a marás vagy a csípés tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A nomád táborozás szabályai:

 1. A nomád táborozás teljes időtartama alatt képzett elsősegélynyújtó jelenlétét kell biztosítani. Orvos elérhetőségének helyéről és idejéről a tábor szervezője a táborozás megkezdése előtt köteles tájékozódni.
 2. Fogyasztáshoz, főzéshez, mosogatáshoz, fogmosáshoz a létszámnak megfelelő, elegendő mennyiségű, ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
 3. A mosdótálak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A mosdótálak csak tisztálkodásra használhatók.
 4. A keletkezett szennyvíz elszikkasztásának, az emésztőgödörnek és az űrgödörnek a sátraktól és élővíztől való minimális távolsága 20 méter. Emésztőgödör és űrgödör forrás felett nem létesíthető. Az illemhelyek gödreit naponta fertőtleníteni kell és a tábor végeztével be kell temetni. A terhelt réteget legalább 30 cm tiszta földréteg fedje. A szennyvíz eltávolításának kötelezettsége csak arra az esetre vonatkozik, ha a hidrogeológiailag érzékeny területen a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi okokból nem engedélyezi a helyi szikkasztást, valamint az emésztő- és űrgödör létesítését. Hidrogeológiailag érzékeny területeken a helyi szikkasztást, emésztő- és űrgödör létesítésének lehetőségét, valamint élővíztől való távolságát az illetékes környezetvédelmi hatóság állapítja meg. Amennyiben használatuk nem engedélyezett, a hulladék gyűjtését lehetőség szerint egyszer használatos zsákban vagy fedeles gyűjtőedényben kell végezni. A hulladék kommunális gyűjtőhelyre történő szállításáról, a gyűjtőedényzet kiürítés utáni mosásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A keletkezett szennyvíz és fekália gyűjtését zártan és szivárgásmentesen kell biztosítani, és azt a táborozás után ily módon kell elszállítani.
 5. Fenéklap nélküli sátorban közvetlenül a földre matrac, polifoam, szivacs nem helyezhető.
 6. A nomád táborozás befejezése után a táborhelyet legalább olyan tisztasági állapotban kell elhagyni, mint amilyenben az a táborozás megkezdésekor volt.

Minden túrázónak, kirándulónak kellemes időtöltést kíván Szentendre Város Önkormányzat!

(Fotó: strand.hu)