2021. május 17., 19:12
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a Lajos-forrás és környéke, valamint az Annavölgy szabadon látogatható legyen. Megmaradhasson annak a népszerű kirándulóhelynek, ami több mint egy évszázada a környék és a főváros természetjáróinak egyik legkedveltebb célpontja. Az önkormányzat határozatában foglaltak szerint el kívánja érni, hogy a mintegy 5,5 hektárnyi Natura 2000 terület, a turistaház és a környékének felújítása után magas színvonalon szolgálja a szabadidős, sport és rekreációs tevékenységet. A Szücs Katalin által benyújtott képviselői indítványt – egy tartózkodás mellett – valamennyi képviselő támogatta.

Április végén a parlament kétharmados többsége megszavazta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról („KEKVA”) szóló törvényt, állami egyetemek alapítványi fenntartásba helyezését és más vagyonkezelő alapítványok létrehozását, illetve az ezeknek történő vagyonjuttatást. E törvénykezés Szentendrét is érzékenyen érintette, mert létrehozta a Hauszmann Alapítványt, valamint rendelkezett az Alapítvány számára juttatott vagyonrészek ingyenes átadásáról.

Hauszmann Alapítvány

Az alapítvány kezelésébe került Szentendre külterületén lévő, tíz helyrajzi számon jegyzett, Lajos-forrás és környékén, valamint az Annavölgyben mintegy 5,5 hektárnyi terület. Valamennyi ingatlan Natura 2000 területen van, ezen belül mintegy 6500 m2 országos jelentőségű védett természeti terület, ami magába foglalja Lajos-forrási turistaház és közvetlen környezetét. Az Annavölgy egy része pedig műemléki védettség alatt áll. Szentendre Építési Szabályzatának övezeti besorolása szerint ezeknek a területeknek egy része „beépítésre nem szánt különleges honvédelmi területek”, a további területek pedig „a rekreációt, a szabadidős tevékenységet szolgáló és ehhez kapcsolódó szállásszolgáltatás, vendéglátás és ezeket kiegészítő egyéb … építmények céljára szolgálnak.”

Az alapítvány deklarált célja Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának gondozása, Hauszmann Emlékház létrehozása, a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és dokumentációs tudásközpontjának és élményközpontjának létrehozása.

Az alapítvány céljainak megvalósításához rendelt pénzügyi forrásokról egyelőre nincsenek információk, ami jelentheti azt is, hogy az ingatlanvagyon egy részének értékesítéséből kívánják fedezni ezt. Aggodalomra ad okot az is, hogy a törvény külön kitér arra, hogy az Alapítvány értékesítheti a rendelkezésére bocsátott ingatlanokat – kizárva az államot az elővásárlási jogból.

Amennyiben magánkézbe kerül a természetvédelmi terület egy része, az súlyosan sérti a térségben élők, az ide kirándulók egészséges környezethez való jogát. Remélhetőleg csak szóbeszéd, hogy a területen soklakásos lakóparkot terveznek, mert ennek megakadályozására az önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei a módosított építési jogszabályok értelmében.

A Képviselő-testület határozatba foglalta: Szentendre Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Hauszmann Alapítványnak juttatott ingatlanokra, a népszerű kiránduló területre, az itt élőknek, az ide látogató turistáknak továbbra is szükségük van, mint az aktív pihenést biztosító természetvédelmi területre, valamint a turizmus céljait szolgáló létesítményre.

Ennek érdekében határozatba foglalták azt is, hogy az Önkormányzat kezdeményezzen együttműködést az Alapítvánnyal, hogy a helyi közösség, a természetjárók és az Alapítvány érdekei egyaránt érvényesülhessenek.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

A kormány még 2015-ben, a Téry Ödön program keretében öt turistaházról és azok egységes kezeléséről, fejlesztéséről, felújításáról döntött. Ezek között szerepelt a Lajos-forrási menedékház, az egykori Dreher-villa felújítása is. Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 2017-ben még úgy nyilatkozott, hogy 2019 elejére elkészül a felújítás. Tavaly tavasszal azonban már azt mondta az index.hu-nak, hogy a menedékházat „átvette az erdészet, de egyből jelezte, hogy nem ért egyet az engedélyezett tervekkel, amiben a szobákhoz fürdőt terveztek, mert a Lajos-forrás vize erre biztos nem lenne elég.” Ebben az interjúban azt is megemlítette Révész Máriusz, hogy „2018 óta minden évben érkezett egymilliárd forint a Téry Ödön programba”.

A Pilisi Parkerdő Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint a turistaház vagyonkezelési szerződése nem léphetett hatályba, mert a 2019-ben kötött szerződésben foglalt feltételek nem teljesültek. Így a Társaság nem volt és nem is vált az ingatlan vagyonkezelőjévé. A 2019-ben megkötött szerződés részleges megszűntetéséről szóló dokumentumot 2020 októberében írták alá.

Elkészültek a tervek a turistaház felújítására és forrást is biztosított ehhez a kormány, ezért az önkormányzat határozatában az is szerepel, hogy felkérik a kormánybiztost, hogy az általa felügyelt szervezet, adja át a Lajos-forrási menedékház felújítására kidolgozott terveket és a megvalósításra szánt forrásokat a Hauszmann Alapítványnak.

Ki és mit támogat? 

A Fidesz Pest megyei 3. számú választókerületének elnöke, Vitályos Eszter sietett örömmel üdvözölni a képviselő-testület határozatát a facebook oldalán. A választókerületi elnök a videójában – egyebek mellett – a következő kijelentéseket tette:

– A „Lajos-forrás melletti turistaházat teljesen felújítják, és …ismét a természetbarátok kedvelt pihenő- és találkozóhelye lesz.”
– Vagy, hogy „…az Annavölgy a megújítása után egy közösségi hely lesz, ahol a látogatók szép környezetben élményszerűen ismerhetik meg a kihalófélben lévő magyar szépmíves mesterséget.”

Szücs Katalint, a 7-es számú választókerület képviselőjét, az indítvány benyújtóját kérdeztük, a választókerületi elnök által elmondottakról:
– Részben találkozik Szentendre elképzeléseivel, amiket Vitályos Eszter mondott, bár kérdés, hogy egy vagyonkezelőalapítvány nevében tehet-e ilyen ígéreteket. Különösképpen azért kétségesek a választókerületi elnök szavai, mert az alapítvány céljai között ilyenek nem szerepelnek. Nem szerepel az Alapítvány céljai között, hogy a környék lakosságának, a természetjárók szabadidős, sport és rekreációs tevékenységét magas színvonalon szolgálja, ahogy konkrétan a turistaház felújítása sem található meg a célok között. Márpedig az önkormányzati határozat lényege, hogy elérje: a Lajos-forrás és környéke maradjon meg szabadon látogatható kirándulóhelynek, magas színvonalon biztosítsa a szabadidős, sport és rekreációs lehetőségeket.
Vitályos Eszter lelkes beszámolója arra sem ad választ, hogy miért kellett ehhez Alapítványt létrehozni. Mi a garancia arra, hogy valóban a Vitályos Eszter által elmondottakat fogja megvalósítani az Alapítvány? De arra sem tér ki, hogy miből fogja mindezt finanszírozni az Alapítvány, holott ez igencsak aggasztó, mert az Alapítványról és a vagyonjuttatásáról szóló törvény külön kitér az ingatlanok elidegeníthetőségére is. Ha a város garanciát kapna arra, hogy ingatlaneladásra nem kerül sor, hogy a turistaház felújítását a Téry Ödön turistaház-felújítási programra elkülönített keret terhére valóban elvégzik, hogy a szabadidős, sport, rekreációs tevékenység érdekében szükséges fejlesztéseket is megvalósítják, akkor a bizonytalanság megszűnne, és valóban a testület teljes támogatását bírná az Alapítvány – mondta a képviselő asszony.

Fotók: Porológ / Eötvös 30