2022. január 10., 18:24
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A Gondozási Központ a Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe, hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő munkakörbe keres munkatársat. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 23.

A Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hajléktalanok Nappali Melegedőjében, hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak alapján a hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen szociális segítői feladatok ellátása. A beosztás ügyeleti rendszerben (10, 14 órában) történik. A szálló minden nap, 0-24 órában nyitva tart.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szociális felsőfokú szakképesítés, pl. szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles egészségügyi szociális munkás, stb.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, felvételkor a szakképzettség és érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt,a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.
  • Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címre.
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai  út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívjuk, ahol a szállóvezető és az intézményvezető lesz jelen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.