2022. május 18., 11:51
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A Gondozási Központ házigondozói munkakörbe keres teljes munkaidőben, tartós betegállomány miatt határozott időre munkatársat. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 6.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege: határozott idejű, tartós betegállományok idejére, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: A házi segítségnyújtás (személyi gondozás/szociális segítés) keretében a szolgáltatást igénybe vevő gondozottak otthonában segíteni az önálló életvitel fenntartását.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesítés valamelyikének megléte (Pl. szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális szakgondozó, szociális gondozó- szervező, szociális asszisztens szakképesítés).

Elvárt kompetenciák: empátia, türelem, megfelelő helyzetfelismerő és kezelési képesség, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, szakirányú szakképzettség másolatának, és felvétel esetén az érvényes erkölcsi bizonyítványnak a bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbíráslást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 6.

Elbírálás határideje: 2022. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: házigondozó.
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Gondozási Központ Szentendre
  • 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
  • Elektronikus úton: Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázók közül kerülnek kiválasztásra azok, akiket egy személyes beszélgetésre behívunk.