2017. február 21., 17:06

A február 17-i ülésen 29 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb döntések: elfogadták a város 2017. évi költségvetését és elindították a Járható Szentendréért Programot.

SZMSZ-módosítás
A képviselők két pontban módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet.
• Zetelaki Orsolya, a Jóléti Munkacsoport elnöke lemondása miatt Both Piroskát, a munkacsoport tagját választották meg elnöknek, Merganz Jánosnét pedig a munkacsoport új tagjának.
• Szabályozták a testületi ülések idején a plakátok használatának szabályait, illetve az ülésről történő hang- és képfelvétel készítésének módját a képviselők zavartalan munkavégzése érdekében. A jövőben a karzat korlátjára kihelyezett plakátok, molinók hosszúsága legfeljebb 200 cm lehet, hogy azok ne lóghassanak túl a karzat korlátján. Az ülésteremben csak a sajtó előzetesen regisztrált, sajtóigazolvánnyal rendelkező képviselői lehetnek jelen a számukra kijelölt helyen, mindenki más csak a karzatról készíthet hang- és képfelvételt.

Közös hivatal
Módosították, illetve több ponton pontosították a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, a szentendrei és a pilisszentlászlói önkormányzat által 2013. január 1-jén határozatlan időtartamra kötött szerződést, részben jogszabályi változások miatt.

Véleményezési időszak
A képviselők tájékoztatást kaptak a készülő Településszerkezeti Terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) véleményezési időszakának partnerségi folyamatáról, a határidőkről, a véleményezési anyag társadalmi egyeztetését segítő kísérő kiadványról és egyéb kommunikációs eszközökről. A véleményezésen részt vehetnek a jogszabályokban előírt államigazgatási szervek, szakhatóságok, a környező települések önkormányzatai, valamint Szentendre lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei, egyházak. A partnerségi egyeztetést a február 13. és március 31. közötti időszakra hirdették meg. A véleményezési anyag megtalálható Szentendre Város honlapján elektronikus formában, valamint megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előterében és az Ügyfélszolgálaton.

Költségvetés
Elkészült a város 2017. évi költségvetési rendelettervezete. E szerint az önkormányzat 2017-re tervezett bevételeinek főösszege 8 344 194 000 Ft, kiadásainak főösszege 8 344 194 000 Ft, melyből a működési bevétel 7 335 284 000 Ft, a működési kiadás 6 701 925 000 Ft, a felhalmozási bevétel 595 125 000 Ft, a felhalmozási kiadás 1 443 130 000 Ft, a finanszírozási bevétel 413 785 000 Ft, a finanszírozási kiadás 199 139 000 Ft. A javaslat emelkedést tervez a gazdasági fellendülést és az állam lakásépítési támogatásait figyelembe véve. Az önkormányzat 2017-ben nem tervez adóemelést.

Tiszteletdíj-emelés
A testület döntött a képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról, melyet az indokolt, hogy az elmúlt tíz évben a díjak nem emelkedtek, sőt az infláció miatt csökkent a reálértékük. A határozati javaslat a hasonló nagyságú települések képviselő díjainak összevetésével készült. A döntés értelmében a képviselői díj 85 030 Ft-ra, a bizottsági elnököké 207 000 Ft-ra, a bizottsági tagoké 168 000-ra emelkedik. A nem képviselő bizottsági tagok a képviselői díj 45%-át kapják meg, a tanácsnokot az alapdíj 90%-ának megfelelő tiszteletdíj, továbbá havonta 18 000 Ft összegű benzinutalvány illeti meg.

A parkolási rendelet módosítása
A város forgalmi és parkolási rendjéről szóló rendelet korábbi módosításakor elírás történt a dátumokban, amit ezúttal javítottak, illetve lakossági kérésre a korábbi 3,5 t határértékről 7,5 tonnára emelték a tűzifa- és a szennyvízszállítási behajtási engedélyt.

Fenntartói hozzájárulás
A képviselők megadták a Ferenczy Múzeumi Centrum régészeti akkreditációjához szükséges fenntartói nyilatkozatot, mellyel három évig garantálják a meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosítását. A Ferenczy Múzeumi Centrum alaptevékenységként látja el Pest megye területén a régészeti feladatokat, de nagyberuházások esetén ezt a tevékenységet csak akkreditált intézmények láthatják el. Akkreditáció nélkül a Ferenczy Múzeumi Centrum egyik legjelentősebb bevételi forrásától esne el, ami jelentősen megnehezítené a múzeum működését. A Ferenczy Múzeumi Centrum több megyére is kiterjesztette akkreditációs kérelmét.

Bővül az 1+1 program
A 2015. évben indított program lehetőséget teremtett arra, hogy lakossági önerő bevonásával azok a közutak is fejlesztésre kerülhessenek, melyek a város fejlesztési programjában csak hosszú évek múlva kerülnének sorra. A kezdeményezést a lakóközösségek pozitívan értékelték, a lehetőséggel közel 20 utca élt, két kilométeren megvalósuló fejlesztéssel. A fejlesztési igényeket értékelve világossá vált, hogy szükséges a jelenlegi program bővítése. A módosítást követően már nem csak út- és járdaépítésre, hanem az utcaközösség és a város egyéb fejlesztési elképzeléseire is igényelhető az önkormányzati támogatás, illetve most már nemcsak lakó- és ipari területen, hanem az üdülő- és az intézményi területeken megvalósítandó fejlesztésekre is igényelhető a támogatás.

Járható Szentendréért Program
Városunk hosszú ideje küzd már a leromlott állapotú utakkal, nagyon sok helyen hiányzik a járda, nem megoldott a vízelvezetés, ezért a városvezetés számára a legnagyobb kihívás az infrastrukturális fejlesztés. A feladat felülmúlja az önkormányzat anyagi lehetőségeit, de a Kormány februári döntésének köszönhetően, mely szerint az Aquapalace Kft. lízingtartozását az állam magára vállalja, a tartozás fedezetéül szolgáló, 1 milliárd Ft óvadéki betét felhasználhatóvá válik. A képviselők úgy határoztak, hogy a felszabaduló óvadéki betét összegét infrastrukturális beruházásra, a Járható Szentendréért Program finanszírozására fordítják.

Óvodai beiratkozás
A most elfogadott döntés értelmében a Szentendre Városi Óvodákban a 2017/2018. nevelési évre az óvodások április 25-től 28-ig, 8 és 12 óra között iratkozhatnak be az Óvoda Központban (Pannónia utca 5.), a következő beosztás szerint: 25-én a Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák, 26-án a Hold utcai tagóvoda és Óvoda Központ, 27-én a Szivárvány és Izbégi tagóvodák, 28-án a Püspökmajor és Egres úti tagóvodák. A beiratkozást megelőző nyílt napokat április 3-5. napokon 8-11 óra között tartják.

Beszámolók
• Bizottságok
Elfogadták a képviselő-testület mellett működő bizottságok – Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Turisztikai Bizottság, Jóléti Bizottság és Jóléti Munkacsoport – 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és az idei évre vonatkozó munkaterveket.
• Adóbevételek
A képviselők megkapták az adóbevételek és adóhátralékok 2016. évi alakulásáról szóló beszámolót, mely szerint a város adóbevétele 2,2 milliárd Ft volt, amely 2015. évhez képest 210 millió forinttal emelkedett. A növekmény nagy része a helyi iparűzési adó (168 millió) és az építményadó (38 millió) növekedéséből adódott, illetve nőtt a telekadó- és az idegenforgalmi adóbevétele is. Az előző évhez képest csökkent a pótlékból és a bírságból származó bevétel, illetve a talajterhelési díj mértéke. A hátralék összege 324 millió Ft, mely 30 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
• Vöröskereszt
A képviselők elfogadták a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete beszámolóját az „Érted” Hajléktalan Menedékhelyen végzett szakmai munkájáról. A beszámoló szerint az utcai gondozó szolgálatot, melynek célja az utcán életvitelszerűen tartózkodók mentális és szociális segítése, a társadalomba való visszaintegrálása, két szociális munkás látja. A Szabadkai utcai hajléktalanszállóban az engedélyezett férőhelyszám 16+10 fő, a feltöltöttség 100%-os. Az Intézmény célja egy kellemes befogadó közeg megteremtése, távlati cél pedig az ellátottak munkakeresésének segítése, illetve pénzbeli ellátáshoz való juttatása. Az intézményt a Vasárnapi Merőkanál Szervezete minden nap péksüteménnyel látja el, és folyamatos az Alpha Keresztény Közösség támogatása is.
• Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány
A közalapítvány 2016. évi tevékenységéről dr. Matskási István, a kuratórium elnöke adott tájékoztatást. A Skanzen évek óta dolgozik az ún. Erdély tájegység megvalósítását elősegítő kutató-feltáró-felmérő munkatervi feladatán, melynek célja, hogy Erdély területről olyan épület- és tárgyegyüttest állítson ki, amely egyszerre végez értékmentést, s ugyanakkor a Trianon-szindrómát is megfelelő interpretálással mutassa be. Ezek a munkálatok hatalmas lendületet kaptak az MNB Értéktár 150 millió forintos támogatásának köszönhetően, melynek segítségével Erdély pusztulásra ítélt építészeti és tárgyi örökségének számos darabját meg tudták menteni. A Program jelentősen hozzájárult a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Kormány által is támogatott Erdély tájegysége megvalósítási programjához.
• Köztemető
A Sztaravodai úti köztemetőt 2012 óta üzemelteti az Interwork Temetkezési Kft. Beszámolójuk szerint tavaly 153 temetés volt, ebből 44 koporsós és 109 urnás. Jelenleg hozzávetőlegesen 312 lejárt sírhely található a temetőben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint sokan hazaviszik a hozzátartozók hamvait, illetve a temetéseken csak az alapszolgáltatást veszik igénybe. A kegyeleti szolgáltatás díjait nem módosították. Elvégezték a külső parkoló, a ravatalozó előtti terület és az utak karbantartási murvázását. A beszámoló szerint a Sztaravodai úti köztemető még több évig tudja szolgálni a lakosságot.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sze 10

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 10

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
sze 10

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
sze 10
sze 10

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
sze 10
sze 10
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26