2015. május 1., 17:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

1+1 program a lakossági út- és járdaépítések, felújítások támogatására. Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, a felújítások kiemelt fontosságúak a város és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére önkormányzati támogatás igényelhető. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem keletkezik közös tulajdon. Ugyanazon fejlesztési helyszínre egy pályázat nyújtható be.

Az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg 19 000 000 Ft.
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, aki/amely egy adott útszakasz építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít. A támogatás igénybe vehető minden, Szentendrén lakossági önerőből megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: a bruttó (áfás) bekerülési összeg maximum 50%-a.
A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50%-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek. Az önkormányzat pénzügyi támogatását elnyerő lakóközösségek más kedvezményben nem részesülhetnek! (A helyi építményadóból nem írható le a beruházásuk.)
A támogatás a támogatási szerződés megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra, a felhasználásról pedig a lakóközösség köteles elszámolást készíteni a beruházás építési naplójának lezárását követő 30 napon belül. A tervezési és a kivitelezési költségek támogatási aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50%-át.

A kérelmek elbírálása június 30-ig történik meg, jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján a keret kimerüléséig. Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a lakossági önerő mértéke az 50%-ot meghaladja. Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági igényt elégít ki.

A kérelem a dokumentumok csatolásával nyújtható be június 19. (péntek) 12.00 óráig.

További felvilágosítás kérhető a 06-20-943-8372 telefonszámon,
valamint a kosztek.gabi@ph.pmh.szentendre.hu e-mail címen.