Vasvári Pál úti Tagóvoda

Vasvári Pál úti Tagóvoda, földrajzilag Szentendre egyik legcsodálatosabb területén helyezkedik el, gyönyörű dimbes-dombos környezetben, kilátással a közkedvelt Pismány-hegyre.

Városunkban az elmúlt években nagyszabású óvoda-felújítási program valósult meg, az úgynevezett Ovi-suli pályázat segítségével, amelynek keretein belül a mai kor és az EU normák követelményei szerint kívül-belül megújulhatott az intézményünk. Hatalmas udvarunkon mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságos körülmények között játszhassanak. Minden udvari eszköz és a környezete megfelel az EU által támasztott követelményeknek.

Nálunk valósult meg – a városi óvodákban először -, egy úgynevezett mobilóvoda-egység telepítése, amely szervesen kapcsolódik a meglévő épülethez. Az így létrejött csoporttal együtt, 2010 szeptembere óta intézményünk öt csoportos óvodaként működik.


Óvodánk mindennapjaiban komplex, egyben differenciált -, kompetencia-alapú nevelési elvek alapján dolgozunk, amelyek négy fő területre bontottan, a négy őselem – Tűz, Víz, Föld, Levegő-, köré épül, tematikájában is azt követi.

Óvodánk erőssége a sport, a mozgás, az egészséges életmódra nevelés. Továbbá, fontos szerepet kap az önállóságrakörnyezettudatosságra, és a magyar néphagyományok ápolására nevelés.

Rendszeresen részt veszünk a Városi Autómentes Napokon, és a környezetünk megóvásával összefüggő rendezvényeken.  Az őselemekről és az alternatív energiaforrásokról szóló tematikus témahetekkel, az óvodában is megvalósítható kísérletekkel, a Víz, a Föld napjának megünneplésével, kirándulással, sétával és – végül, de nem utolsó sorban – a rendkívül népszerű Madarász-ovi Program segítségével, megtapasztalást, ismereteket, élményeket adunk a gyermekeknek, melyet saját példánkkal erősítünk.

Középső csoportos kortól kéthetente népi tánc, gyermektánc foglalkozásokat tartunk. Az esztendő évkörében, minden hagyományos és a gyermekek által oly kedvelt ünnepet, a megfelelő helyén, kellő rákészüléssel és odafigyeléssel ünneplünk meg, zenével, tánccal, a megfelelő irodalmi anyaggal, érzelmi ráhangolódással.

Mivel óvodánk kiemelt profilja az egészséges életmódra-, és a mozgás szeretetére való nevelés, ennek érdekében számos olyan szokást vezettünk be,- a lehető legjobb tudásunkat és a szívünket is beletéve -, amelyekkel elértük, hogy a gyermekek számára hiteles és követhető példát állítunk, ezáltal formálva szemléletüket és hozzáállásukat a sporthoz, az egészséges életmódhoz. A mozgás szervesen jelen van a mindennapjainkban az úgynevezett mindennapos testnevelés által, melyet minden csoportnak a saját csoportszobájában, jó idő esetén, az udvaron tart az óvodapedagógus.

Ezen kívül hetente egyszer úgynevezett Ficánkoló napot tartunk, amelyet az óvoda tornaszobájában valósítunk meg, ugyancsak csoportonkénti bontásban. Ilyenkor a rendelkezésünkre álló sokféle mozgásfejlesztő eszköz segítségével tesszük változatosabbá, speciálisan és hatékonyan fejlesztővé ezeket a délelőttöket a gyermekeink számára.


Óvodánkban már hosszú évek óta – minden ősszel -, hagyományosan megrendezésre kerül az úgynevezett Egészséghét. Ezen a rendezvényen az egész hét csak az egészséges életmódról szól, az ételektől elkezdve, a betegségmegelőzésen keresztül az elengedhetetlen sportfoglalkozásokig.  Az Egészséghéten belül immár óvodai szinten – egy általunk Házi Ovi Olimpiának elnevezett rendezvényen – szervezett keretek között, alaposan megtervezett gyakorlatsorok teljesítésével, sorversenyekben és ügyességi feladatokban mérhetik össze erejüket csoportonként és egyénileg a gyermekek.

Az évente megrendezésre kerülő Városi Ovi Olimpián is részt veszünk. A nevelési év végén pedig – a nyári időszak nyitányaként – két napig tartó Gyermeknapi Mulatságot rendezünk, melyet szintén a mozgás, a vidámság fémjelez.

Ilyenkor az első nap a gyerekekről szól, melyben tréfás ügyességi-, erőnléti és gyorsasági sorversenyekben mérhetik össze az erejüket a csoportok. A második napon pedig az óvodapedagógusok és a dadus nénik vicces vetélkedőkben versengenek egymással, rendkívül jó szórakozást nyújtva ezzel a gyermekeknek.


Alapítványunk, – a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány -, 1994 óta működik. Tevékenységének fő célja, hogy hatékonyan támogassa és kiegészítse az intézmény munkáját, mindig a gyermekek és az óvoda szempontjából az aktuálisan éppen legmegfelelőbb célra fordítva a bevételeit. Így pl. játék-, fejlesztő-, és papíreszközök, könyvek, bútorok, textíliák, elektronikus berendezések beszerzése, folyamatos és szükségszerű cseréje, pótlása, csoportszobai és udvari biztonsági intézkedések megvalósítása, színház, mozi, koncert, kirándulások és egyéb rendezvények megvalósításának anyagi megtámogatása mind az alapítvány feladata, amely viszont csakis az önzetlenül és folyamatosan beérkező szülői segítségnek köszönhető!


folyamatos és megfelelő kommunikációt a családokkal kiemelten kezeljük. Ezért számunkra sarkalatos a többcsatornás, megfelelő és hiteles tájékoztatás, a Szülői Munkaközösséggel való hatékony együttműködés, a folyamatos oda-vissza csatolás a szülők és óvodapedagógusok között.

A leendő kis óvodásokat és családjukat még az óvodai életük megkezdése előtt, az úgynevezett családlátogatás keretein belül megismerjük. Az óvodai beszoktatás a szülőkkel történik, maximálisan szem előtt tartva a fokozatosság elvét és a kisgyermek érzelmi biztonságérzetének megőrzését.

A családias hangulat megteremtése és megőrzése érdekében több olyan hagyományos programunk van, amelyek az óvoda és a családok közötti jó viszony ápolását segíti. Számos, immár hagyományosnak mondható rendezvényünk, eseményünk van, amelyek évről-évre megrendezésre kerülnek. Évente kétszer Családi JátszónapotJátékbehozó napokat rendezünk, melyek a gyermekek, a családok és az óvoda közötti jó kapcsolatot erősítik. Ősszel az úgynevezett Szent Márton napi lámpás felvonulás az azt megelőző egész hét a Márton-napi szokások jegyében telik. A gyermekek a saját maguk által készített lámpással, az óvodapedagógusokkal és a szüleikkel, hozzátartozóikkal kísérve- énekelve, verselgetve, mondókázva vonulnak végig a környék házai között.

Az ősz lezárásaképpen őszbúcsúztató Almabált tartunk, ahová a belépő minden gyermeknek egy jellel ellátott alma. A csoportok kis műsorral készülve szórakoztatják egymást, majd közös mulatsággal intenek búcsút az ősznek. Rendkívül népszerű programunk a már hosszú évek óta megrendezett Adventváró Családi Kézműves Délután, amely az óvodánkba járó gyermekek és családjaik összekovácsolásáról, az adventi időszakra való felkészülésről szól. Ilyenkor mind az öt csoportban más-más kézműves foglalkozással várjuk az óvodánkba járó ügyes kezű és vállalkozó kedvű gyermekeket és az őket kísérő családtagjaikat. A gyermekek szabadon választhatnak, hogy melyik csoportba menjenek „látogatóba”, milyen típusú és nehézségű kézműves tevékenységet szeretnének kipróbálni.

Végül egy – az általunk, óvodapedagógusok által előadott-, bábjátékkal kedveskedünk a gyermekeknek, majd közös énekléssel, zenével zárjuk a rendezvényt, érzelmileg ráhangolódva az adventi időszakra.

Karácsonyi, Farsangi, Húsvéti ünnepeket és az iskolába készülők Ballagását és az Évzárót tematikus hetekre bontva készítjük elő és természetesen a családokkal együtt készülve, őket aktívan bevonva ünnepeljük meg.

Az Anyák Napját évek óta sajátosan meghitt hangulatban ünnepeljük, amikor a gyermekek az óvodában, – ám mégis meghitten -, köszönthetik fel a saját édesanyjukat, nagymamáikat.


Intézményünk nyitott minden érdeklődő – leendő óvodásunk és családjaik – előtt. Nyílt hetünkön kifejezetten az ismerkedés, tájékozódás célzatával várjuk a családokat. Szakmai és az óvodát érintő kérdésekben a többcsatornás, hiteles és sokoldalú tájékoztatással alapozzuk meg a kapcsolatrendszereinket, és fogadtatjuk el magunkat az érdeklődő szülői és szakmai környezetünkkel.