Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye

Cím: 2000 Szentendre, Kovács László utca 3.
Telefonszám: +36 (26) 310 060
E-mail: szbarczi@t-online.hu
Honlap: www.szbarczigusztav.sulinet.hu
Tagintézményvezető: Kádárné Monori Éva

A Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác – Tagintézménye Szentendre vonzáskörzetének egyetlen gyógypedagógiai intézménye. A 11-es közlekedési főútvonal közelsége miatt könnyen megközelíthető a környező településekről önállóan bejáró tanulók számára is. Központi elhelyezkedése lehetőséget nyújt a város kulturális intézményeinek gyakori látogatására – múzeumok, könyvtár, művelődési ház -, segítve ezzel a tanulók ismereteinek gazdagítását, látókörének bővítését.

Az iskola alapfeladata a tanulásban akadályozott tanulók nevelése – oktatása, de részfeladatként értelmileg akadályozott tanköteles korú gyermekeket is ellát

Az iskolaépület kb. 100 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas. A tornaterem hiányát a sportpálya, tornaszoba és az aula használatával igyekszünk pótolni. Az étkezés a közeli Központi ebédlőben történik. Az iskola rendelkezik a legszükségesebb eszközkészlettel, bővítése folyamatosan történik.

  • Tanulócsoportok száma: 6
  • Osztályok száma: 8
  • Napközis csoportok száma: 3

Az utóbbi években a tanulói összetétel markáns változása jelentkezett új tényezőként; a tanulók diagnózisában az előforduló kórformák a súlyosabb esetek felé tolódtak el.

A nevelő-oktató munka során mindazon értékeket, magatartás- és viselkedésnormákat közvetítjük, melyek tradicionálisan örök humán értékek, kiemelten gondozva azokat, amelyeknek elsajátítása és gyakorlása csökkentheti a tanulók sérülésből adódó hátárnyait, eljuttatva őket saját fejlődési lehetőségeinek maximumára. Ezzel – korlátaikat is figyelembe véve -, képessé válhatnak a harmonikus, egészséges, kultúrált életvitelre, a mikro-és makro környezetbe történő beilleszkedésre.

Az értelmi fogyatékosság mellé társuló részképesség-zavar tüneteit mutató tanulókkal terápiás célú képességfejlesztést végzünk. A terápia elsődlegesen azt a nevelési többletet jelenti, amellyel a személyiség belső pszichikus világát fejlesztjük, önkibontakozásra és önkifejezésre való egyedi képességeit próbáljuk elősegíteni.

Az iskola feladatait tanórai és tanórán kívüli tevékenységek keretében végzi.  A beilleszkedési, magatartási zavarok halmozott előfordulása ellensúlyozására egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat szervez. Az egyéniesített nevelés – differenciált tartalmakban – tanórákon, kis csoportokban, az egyéni fejlesztő és rehabilitációs órákon valósul meg.

Iskolánk az értelmi fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésével, a kultúrtechnikák elsajátíttatásával, az egész személyiség komplex fejlesztésével, a kommunikáció elfogadott normáit közvetíti és továbbtanulására készít föl.

10356138_528221877282836_1867610284236418572_n

« 2022. május » loading...
h K s c p s v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
hét 23

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 23

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 23

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 23

Üveg hat főre – Kiállítás

február 25. - május 29.