Templomdombi Általános Iskola

Cím: 2000 Szentendre, Alkotmány utca 12.
Telefon: +36 (30) 7144 213
E-mail: titkarsag@templomdomb.hu
Honlap: www.templomdombiiskola.hu
Igazgató: Tenkesné Halász Enikő Rita

templomdombi


Intézményünk 8 évfolyamos, évfolyamonként egy-egy tanulócsoporttal. Az 1-4 évfolyamokon iskolaotthonos oktatás folyik. A nagyothalló sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük, oktatjuk.

Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a pozitív késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük.

Szeretnénk, hogy az iskolánkban felnövő, végzős diákjaink megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezzenek, képesek legyenek az önálló tanulásra, problémamegoldásra, kommunikációra, kialakuljon reális önismeretük, önelfogadásuk, egészséges önérvényesítési képességük, ismerjék, tiszteljék, ápolják a nemzeti, a városi, az iskolai és a családi hagyományokat, igyekezzenek egészséges, környezettudatos életmódot folytatni, személyiségük egésze harmonikus legyen.

Iskolánk az alapkészségek kialakításán túl három területen nyújt több ismeretet, illetve biztosít lehetőséget a képességek és készségek kialakításához, fejlesztéséhez. A sajátos arculatunkat adó három terület a környezeti nevelés, a manuális készségfejlesztés és az idegen nyelv oktatása.

A 20 fős nevelőtestületünk jól felkészült, az iskola értékei iránt elkötelezett pedagógusokból áll, akik nyitottak és szívesen működnek együtt a partnerekkel. Lehetőségeinkhez mérten a korszerű, takarékos és környezetbarát intézményi működésre törekszünk. Különös figyelmet fordítunk az intézmény belső klímáját erősítő esztétikai hatásra, meglévő értékeink megóvására, ápolására.