Izbégi Általános Iskola

Cím: 2000 Szentendre, Mária utca 1.
Telefon: +36 (26) 785 021
E-mail: izbegisuli@freemail.hu
Honlap: www.izbegisuli.hu
Igazgató: Magyarné Braunsteiner Márta

izbegi

„Gyermekeink a magyarság holnapját fogják építeni,
de azt nem építhetik a levegőbe,
hanem a tegnap, a tegnapelőtt az őseink által összehordott kövekre.”

(Kodály Zoltán)


Több mint százéves iskolánk nevét Szentendre Izbég városrészéről kapta. A Bükkös patak partján, több épületben, nyugodt, harmonikus környezetben működünk. Új épületszárnyunkban korszerű szaktantermek, ebédlő kapott helyet. Gyermekeink testi nevelése egy hatalmas tornacsarnokban, sportpályán és a patak menti zöld területeken történik.

Nyolc évfolyamos, alapozó oktatásunkban és nevelésünkben kiemelt feladatunk az értékek átörökítése, a műveltség, hazaszeretet, humánum, néphagyományok, népszokások őrzése és átadása, egészség és környezetvédelem, a test harmonikus fejlesztése.

Szakmai tevékenységünk:

Alsó tagozatunk 1. és 2. évfolyamon két tanító, tantárgycsoportos, képességfejlesztő és felzárkóztató rendszerben tanít. Harmadik és negyedik évfolyamon egy osztálytanító fogja össze a tantárgyakat, délután pedig napközis foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Idegen nyelv tanulására 3. osztálytól van lehetőség. A szabadidő hasznos eltöltésére Játszóházi programot hoztunk létre, ahol tanítványaink számos foglalkozás közül választhatnak. A 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben az osztályok egyéni arculatot kaptak. A „Tudorka” osztály a szabadon választható időkeret terhére ismerkedik a sakkjátékkal illetve logikai képességeik fejlesztése történik a tanórákon. Az „Örökmozgók” az ökoszemlélettel, kis állattartással, kertészkedéssel ismerkednek, természetjárással és úszással színesítik napjaikat. A „Figurás” osztályosok a hagyományéltetésessel, néptánccal, népzenével, népművészettel szélesítik tudásukat. Mindhárom osztály tanul honismeretet is.

Felső tagozatunk 5. osztálytól emelt szinten oktatja az informatikát és az angol nyelvet, a matematikát pedig nívócsoportos formában minden osztályban. Az  5. és 6. osztályban megvalósítottuk a művészeti projektoktatást, melynek lényege, hogy ezeken az évfolyamokon az ének-zene, rajz és technika tantárgyakat – speciális tanmenet alapján – tanítjuk.

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, számítástechnikát, technikát. Alapfokú angol nyelvvizsga letételére 2005-től van lehetőségünk.

Minden évfolyamon biztosítjuk tanítványainknak a felzárkóztatás és tehetséggondozás lehetőségét korrepetálások, előkészítők formájában. Délután a napköziben és tanulószobán segítjük gyermekeinket a tanulásban, szakköri programok keretében szélesítjük ismereteiket.

Ökoiskola és Akkreditált Kiváló Tehetségpontként lehetőségünk van a tehetségek felfedezésére, kibontakoztatására.

Pedagógusaink rendkívül sokszínű továbbképzési programban vesznek részt.  – pl. Meixner-módszer, citera és népi ének, fejlesztőpedagógia, sakkoktatás stb. Ezzel módszertani repertoárjukat szélesítik.  Hosszú évek óta jelen vagyunk országos versenyeken magyar, matematika, kémia, történelem  ének-zene, labdarúgás (testnevelés) tárgyakból. Az Izbégi Gyermekekért Alapítvány tehetséges gyermekeink fejlődését anyagilag is támogatja.  Iskolánkban fejlesztőpedagógusok, pszichológus és egy gyógytornász szakember gondoskodik tanulóink felzárkóztatásáról, mozgásfejlesztéséről, lelki egészségéről.

Kiemelt programjaink:

Képzőművészeti nap, melyen képzőművészek és művésztanárok, ill. hozzáértő szülők vezetnek foglalkozásokat tanulóinknak és rendezünk kiállítást a megszületett alkotásokból. Büszkék vagyunk a kiállító művészekre: Kocsis Imre Munkácsy-díjas festőművész és felesége Kisfalusi Márta keramikus iparművész, Borsódy család, Farkas Ádám, Rákossy Anikó, Deim család, Asszonyi család, Páljános Ervin és tanítványai, Ezüst Gy. Zoltán, Molnár Bertalan, Aknay János Kossuth és Munkácsy-díjas festőművész, Kaszai-Vágási művésztanár házaspár, művésztanáraink: T. Kovács Anikó, Pálinkás Ildikó, Szakács Éva és Kaszai Krisztina.  A kiállításokat gyermekeink munkáival színesítettük.

Egészségnevelési hét, Városi Népdalverseny, Kistérségi Rajzverseny, Kistérségi Környezetvédelmi verseny, Izbégi Gála, Skanzeni programok, Öko-Sport nap, pataktakarítás, temetőgondozás.

Iskolánkban négy fejlesztő pedagógusi végzettséggel is rendelkező kolléga segíti a felzárkóztatásra, képességfejlesztésre szoruló tanulókat. Gyógytornászunk pedig a mozgásfejlesztésüket végzi.

Szabadidős foglalkozások:

Szakkörök: felvételi előkészítők, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, foci, kosárlabda mazsorett, bábszakkör, tánc, környezetvédelem, angol szakkör, német szakkör, észkerékkapcsoló, DSK. : néptánc, citera, népdalkörök, kórus, könyvmoly, környezetvédelmi, kézműves, hímző, színjátszó, jóga, magyar és matematika tehetséggondozó, népi gyermekjátszó.

Vujicsics Tihamér Zeneiskola kihelyezett tagozata működik intézményünkben. Iskolai könyvtár áll rendelkezésére tanulóinknak. Hitoktatás helyben: katolikus, református, evangélikus, baptista.

 

« 2022. május » loading...
h K s c p s v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
vas 22

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 22

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
vas 22

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
vas 22

Üveg hat főre – Kiállítás

február 25. - május 29.