Izbégi Általános Iskola

Cím: 2000 Szentendre, Mária utca 1.
Telefon: +36 (30) 714 3833
E-mail: titkarsag@izbegisuli.hu
Honlap: www.izbegisuli.hu
Intézményvezető: Császár Csilla Rita 

izbegi

„Gyermekeink a magyarság holnapját fogják építeni,
de azt nem építhetik a levegőbe,
hanem a tegnap, a tegnapelőtt az őseink által összehordott kövekre.”

(Kodály Zoltán)


Több mint százhúsz éves iskolánk nevét Szentendre Izbég városrészéről kapta. A Bükkös patak partján több épületben, nyugodt, harmonikus környezetben működünk. Legújabb épületszárnyunkban korszerű szaktantermek, informatika terem, táncterem és könyvtár kapott helyet. Gyermekeink testi nevelése egy hatalmas tornacsarnokban, sportpályán és a patak menti zöld területeken történik.

Nyolc évfolyamos oktatásunkban és nevelésünkben kiemelt feladatunk az értékek átörökítése, a műveltség, hazaszeretet, logika, humánum, néphagyományok őrzése és átadása, egészség- és környezetvédelem, a test harmonikus fejlesztése.

Örökös Ökoiskola és Akkreditált Kiváló Tehetségpontként lehetőségünk van a tehetségek felfedezésére, kibontakoztatására.

Pedagógusaink rendkívül sokszínű továbbképzési programban vesznek részt, mellyel módszertani repertoárjukat szélesítik. Hosszú évek óta jelen vagyunk országos versenyeken a legkülönbözőbb tantárgyakból. Az Izbégi Gyermekekért Alapítvány tehetséges gyermekeink fejlődését anyagilag is támogatja. Iskolánkban fejlesztőpedagógusok, pszichológus, gyógytornász és utazó gyógypedagógus szakemberek gondoskodnak tanulóink felzárkóztatásáról, mozgásfejlesztéséről, lelki egészségéről.

Szakmai tevékenységünk:

„a”: ének-zene és művészeti osztály

Heti 3 órában kiemelt ének-zene, furulyaoktatásra kerül sor, illetve néptáncolnak a gyerekek. Technikaórán a jeles napokhoz és ünnepnapokhoz kapcsolódó tematikájú tárgyak készülnek.

Az éneklés, a néptánc, a furulya közösségkovácsoló, szemléletformáló hatású. Észrevétlenül fejlesztjük a diákok tanuláshoz szükséges képességeit.

„b”: sakk-logika osztály

A Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program lehetőséget nyújt az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, algoritmikus gondolkodás kialakítására, a problémamegoldó képesség fejlesztésére.

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése.

„c”: öko-sport osztály

Célunk, hogy a gyerekeket közelebb vigyük a természethez, mellyel több érzelmi tapasztalatot élnek át, egészségesebb önbizalmuk épül, csökken bennük az agresszió, a szorongás és a stressz. Sokkal nyitottabbak lesznek, könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat, jobban kommunikálnak azok a gyerekek, akik sok időt töltenek a szabadban.

 

A felső tagozaton diákjaink nívócsoportos bontásban tanulják a matematikát és az angol nyelvet minden évfolyamon. Ezenkívül az emelt angolosok heti +2 órában tanulják a nyelvet (összesen 5) és a gyerekeknek lehetőségük van nyelvvizsgát szerezni.

Diákjaink számára hetedik évfolyamon célirányosan, a központi írásbeli feladattípusaira fókuszálva elkezdjük a középiskolai felvételire való felkészítést magyar nyelvből és matematikából. A nyolcadikosoknak magyar nyelv, matematika, angol nyelv, természettudomány és vizuális kultúra tantárgyakból tartunk felvételi előkészítőt.

Minden évfolyamon biztosítjuk tanítványainknak a felzárkóztatás és tehetséggondozás lehetőségét korrepetálások, versenyre készülés formájában. Délután a napköziben és tanulószobán segítjük gyermekeinket a tanulásban, illetve szakköri programok keretében szélesítjük ismereteiket.

Kiemelt programjaink:

Nemzeti ünnepeink, -megemlékezéseink, nevezetes napjaink, pályaorientációs nap, egészségnevelési hét, témahetek (pénzügyi, digitális, fenntarthatósági), városi népdalverseny, kistérségi rajzverseny, kistérségi környezetvédelmi vetélkedő, Skanzen-programok, öko-sport nap, Márton napi lámpás felvonulás, sütinap, DÖK-nap, bolhapiac, családi nap.

Szabadidős foglalkozások:

Szakkörök: felvételi előkészítők, korrepetálások, tehetséggondozó, versenyfelkészítő foglalkozások különböző tantárgyakból, foci, kézilabda, környezetvédelem, kórus.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola kihelyezett tagozata működik intézményünkben.

Iskolai könyvtár áll rendelkezésére tanulóinknak.