Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

Elérhetőségek:

Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
Email: szeri@szentendre.hu

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság feladatai:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása
Közreműködés a közterület, épített és természeti környezet védelmében
Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében
Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében
Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a fenti keretek között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete csak olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

Fentieken kívül a rendészet látja el még az alábbi feladatokat:

Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása felkészülési, védekezési, helyreállítás időszakában
Szentendre Város Önkormányzat és a gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztonsági terveinek elkészítése, felülvizsgálata
A rendezvény biztonsági tervben foglaltak végrehajtása, végrehajtatása, a biztonsági szempontok érvényesítése érdekében
Az Igazgatóság és a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés szervezése és koordinálása

Vezetők:

Jámbor Ferenc
jambor.ferenc@szentendre.hu
igazgató
Fekete András
fekete.andras@szentendre.hu
igazgatóhelyettes
Bella Péter
bella.peter@szentendre.hu
szolgálati igazgatóhelyettes