Rendkívüli Települési Támogatás

1. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ESETI ÉS ESETI NEVELÉSI

Jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatást (eseti és eseti nevelési) kaphat, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő esetében 150%–át (42.750 Ft).

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező
– váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;
– bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
– válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli;
– a segélyt iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz igényli;
– létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet- kiadása keletkezik.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell.

A támogatás összege
Eseti támogatás esetében egyedi elbírálás alapján, de
– egyszerre adható legmagasabb összege 20 000 Ft
– egy személy egy évben maximum 36 000 Ft-ra jogosult.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
– Az indokoltságot igazoló okirat.

Nyomtatvány
– kérelem Rendkívüli települési támogatáshoz (eseti): Rendkívüli települési támogatás eseti
– kérelem Rendkívüli települési támogatáshoz (eseti nevelési): Rendkívüli települési támogatás eseti nevelési
– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozat
munkáltatói igazolás
nyilatkozat

 

2. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS RENDSZERES ÉS RENDSZERES NEVELÉSI

Rendkívüli települési támogatást (rendszeres) kaphat, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
Rendkívüli települési támogatást (rendszeres nevelési) támogatás adható, ha a gyermeket gondozó család időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Jogosultsági feltételek

Szentendre Város Polgármestere havi rendszerességű rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében 150%-át (létfenntartási gonddal küzd).

A Rendkívüli települési támogatást (rendszeres, rendszeres nevelési) a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

A támogatás összege
– rendszeres: havi 4000 Ft
– rendszeres nevelési: családban nevelt gyermekenként havi 4000 Ft

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Nyomtatvány
– kérelem Rendkívüli települési támogatáshoz (rendszeres): Rendkívüli települési támogatás rendszeres
– kérelem Rendkívüli települési támogatáshoz (rendszeres nevelési): Rendkívüli települési támogatás rendszeres nevelési
– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
nyilatkozat

 

3. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSHEZ

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

Jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) annak állapítható meg,
– aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti;
– akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, ( 37.050 Ft), egyedül élő esetében annak 150%–át (42.750 Ft) nem haladja meg.

A támogatás összege

A Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-a.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét évente állapítja meg a Polgármesteri Hivatal a temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozóktól beszerzett adatok alapján. Ennek összege bruttó 190.100 Ft, vagyis a temetési segély összege jelenleg 16.377 Ft.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
– az elhunyt és a kérelmező közti hozzátartozói viszony igazolása,
– az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata,
– a temetés költségeit igazoló számla.

Nyomtatvány
– kérelem Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) igényléséhez: Rendkívüli települési támogatás temetéshez
– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
nyilatkozat

« 2022. október » loading...
h K s c p s v
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
szo 01

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 01

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 01

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 01
szo 01
szo 01

A mi Petőfink – kiállítás

szeptember 21. - október 21.
szo 01

Lakossági fórum Szarvashegyen

október 1.. 10:00 - 17:00
szo 01

Musica Beata koncert

október 1.. 19:30
vas 02

Borbély Műhely jazzklub

október 2.. 19:30
hét 03

Országos Könyvtári Napok

október 3. - október 8.
szo 08

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

október 8. - október 30.
szo 08
pén 28

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 28.. 18:00 - 19:30
vas 30

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 30.. 18:00