Lakbértámogatás

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott önkormányzati lakás bérleti díjának fizetéséhez

Jogosultsági feltételek:

 Támogatásra jogosult az a személy, akinek

– lakbértámogatás illeti meg, ha a bérlőnek és családjának, valamint azoknak a személyeknek, akik a bérlővel a lakásban együtt laknak, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, nettó havi jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének hatszorosát, (171.000 Ft) valamint a lakás havi bérleti díja meghaladja a lakásban élők nettó havi jövedelmének 25 %-át,

– a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A törvény alapján vagyonnak tekintendő az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

  • külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft), vagy
  • együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (280.000 Ft)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű).

Az ellátást egy évre kell megállapítani.

A támogatás havi összege:

A lakbértámogatás mértéke a mindenkor fizetendő lakbér 30%-a azzal, hogy bérlő minimum a szociális alapú lakbért köteles megfizetni havonta.

A rendelet 3.sz. melléklet pontjában megjelölt, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bérlőkijelölési vagy bérlő kiválasztási joggal érintett lakások (műteremlakások) esetében bérlő minimum a Szociális „B” övezeti összkomfortos díjat köteles megfizetni havonta.

A lakbértámogatás formája

A lakbértámogatást szociális ellátás formájában a lakbérhez nyújtjuk, azaz a megállapított támogatás összegével csökkentett mértékű lakbért kell a bérlőnek fizetnie.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  1.  a közös háztartásban élők, jövedelemmel rendelkező hozzátartozók jövedelemigazolását, illetve nyugdíjszelvényét;
  2. a bérleti szerződést;
  3. a lakbérszámlát;
  4. az igazolást arról, hogy nem áll fenn lakbérhátraléka;
  5. aláírt kérelem nyomtatványt;

Nyomtatvány

– kérelem Lakbér támogatáshoz: Lakbértámogatás

– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata

munkáltatói igazolás

nyilatkozat

 

« 2022. október » loading...
h K s c p s v
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
vas 02

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 02

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
vas 02

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
vas 02
vas 02
vas 02

A mi Petőfink – kiállítás

szeptember 21. - október 21.
vas 02

Borbély Műhely jazzklub

október 2.. 19:30
hét 03

Országos Könyvtári Napok

október 3. - október 8.
szo 08

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

október 8. - október 30.
szo 08
pén 28

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 28.. 18:00 - 19:30
vas 30

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

október 30.. 18:00