Közterületet érintő filmforgatások

Ügyintéző: Frei Erika

Tel.: +36 26/300-407

E-mail: frei.erika@szentendre.hu

 

Ügyleírás

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén közterület-használati engedélyt kell kérni a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R. ) alapján.

A R. 6. § (1) bekezdésének n) pontja szerint: közterület-használati engedélyt kell kérni: üzleti haszonszerzés céljából készített fénykép és reklámfotó készítéséhez és a mozgófilmről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó filmezésre, amennyiben ezen tevékenységek eredményeként keletkező termék kereskedelmi forgalomba kerül, kivéve a híradást, hírszolgáltatást.

A települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületeket filmforgatás céljából igénybe venni az alábbi filmtörvény szerint lehet:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása a R. 16/A. § bekezdései szerint lehetségesek:

(1)      A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)      Nem hagyható jóvá olyan filmforgatás céljára történő közterület-használat, mely a 3. sz. melléklet 1. a)-c) pontjaiban meghatározott területen közterület kizárólagos használatú lezárásával jár.

(3)      Különös méltánylást érdemlő esetben a (2) bekezdés szerinti tilalom alól a Kulturális és Turisztikai Bizottság adhat felmentést. Különös méltánylást érdemlő eset lehet különösen, amennyiben kérelmező előzetesen írásban megegyezik a lezárással érintett ingatlanok használóival, továbbá amennyiben a filmforgatás jelentős közérdeket szolgál, vagy kiemelkedő jelentőségű film forgatása céljából kérik a jóváhagyást.

 

Tájékoztatjuk, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Filmtörvény”) közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája (location office) (a továbbiakban: „NFI”) látja el.

https://nfi.hu/hu/location-office

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó részletszabályokat a 302/2016 (X.13.) Kormányrendelet rögzíti.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600302.kor

Az aktuális díjtételeket tartalmazó táblázat itt olvasható »