Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

 

A Nemzetközi Magánjogról szóló 1979. évi 13. sz. tvr. 38.§ szerint, ha nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon, igazolnia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog – szerint nincs akadálya. Erről az illetékes külképviselet, illetve ennek hiányában a külföldi lakóhelyén az illetékes hivatal ún. „Tanúsítványt” állít ki.

A tanúsítványnak tartalmaznia kell:

 • -családi állapotot
 • -lakcímet
 • -valamint, hogy a külföldi ország törvénye szerint házasságot köthet

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése személyesen az anyakönyvvezető előtt történik.

A bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül, mely elbírálásra az illetékes Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerül. A házasságkötés időpontját a házassági engedély megérkezésétől számított 31. napra lehet kitűzni.

 

Szükséges dokumentumok:

A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi okiratokat köteles bemutatni:

 • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány hiteles magyar fordításban*
 • külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot okmányként is elfogadható;
 • ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
 • ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi igazolványt;
 • születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban*;
 • ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre emelkedésének időpontja);
 • ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban*;
 • a külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.

A magyar állampolgár az eljáráshoz bemutatja érvényes személyi igazolványát, igazolja bejelentett lakcímét, csatolja:- születési anyakönyvi kivonatát– elvált családi állapot esetén az előző házasság megszűnését igazoló jogerős válóperi ítéletet- özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

 • az eljárás illetékmentes

 

A jegyző illetékességi területe:

 • Szentendre
 • Pilisszentlászló

 

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: 

 

*Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062. Budapest, Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani.

Az ügyintézés és a házasságkötés lebonyolításánál amennyiben valamelyik házasuló vagy tanú a magyar nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni.