Tájékoztatás a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről, szavazókörökről és a szavazás menetéről

Tisztelt Választópolgárok!

Mint az Önök előtt is ismert, Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

 1. a) szavazási segítség iránti igényének,
 2. b) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 1. a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

 1. b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

 • személyesen a lakóhelye szerinti helyi választási irodában,
 • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
 • online a valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Városháza / Választások / Országos népszavazás 2016. menüpont alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016. augusztus 15-ig tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A népszavazás kitűzésétől a névjegyzék 2016. szeptember 30-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzékek adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában.

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

 1. szavazókör: Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
 2. szavazókör: Védőnői Szolgálat, Duna korzó 18.
 3. szavazókör: Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
 4. szavazókör: Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8. (a szavazókör korábbi címe megváltozott)
 5. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
 6. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
 7. szavazókör: Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16.
 8. szavazókör: Barcsay J. Általános Iskola, Kálvária út 18.
 9. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
 10. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
 11. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
 12. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
 13. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
 14. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
 15. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
 16. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
 17. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 6886/2. hrsz.
 18. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 6886/2. hrsz.
 19. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 51.
 20. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 51.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a népszavazás napján.

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

Szavazatukat 2016. október 2. (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig adhatják le.

A népszavazáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.

A népszavazáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát

magyar személyazonosító igazolvánnyal

magyar útlevéllel

magyar vezetői engedéllyel

fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

és lakcímét

lakcímkártyával

fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

vagy személyi azonosítóját

lakcímkártyával

hatósági bizonyítvánnyal

személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a népszavazáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. (Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény – A4-es nyomtatott lap – nem alkalmas a személyazonosság igazolására!)

A szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon feltett kérdésre, az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

Ezt követően a választópolgár a szavazólapot a borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033

Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/785-035

Budai Mónika, HVI munkatárs 26/785-034

 

Szentendre, 2016. szeptember 5.

dr. Gerendás Gábor
jegyző
HVI vezető

 

A tájékoztató letölthető verziója