Választással kapcsolatos kérelmek

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Irodán (2000 Szentendre, Városház tér 3.) illetve a 26/785- 159-es telefonszámon

Mozgóurna igénylése 

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Nyomtatvány – Mozgóurna igénylése az európai parlamenti választáson

Átjelentkezés másik szavazókörbe 

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:

A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címéről a helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Nyomtatvány – Átjelentkezés másik belföldi szavazókörbe az európai parlamenti választáson

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályai:

Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Nyomtatvány – Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem az európai parlamenti választáson

Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához

Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti:

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. május 17.) 16.00 óráigkell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. március 19.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22.) 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti:

Kérelem_fogyatékossággal_élő_választópolgár_segítése_iránt

 

Személyes adatok kiadásának tiltása

A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A kérelmet benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon;
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Személyes adatai kiadásának tiltása iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti

Kérelem_személyes_adatok_kiadásának_megtiltása_iránt

 

Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzébe vétele az Európai Parlament tagjainak választására

Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgáraként eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.

A kérelmet benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon vagy
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A szavazás feltétele, hogy Ön

 • az Európai Unió tagállamának állampolgára,
 • betöltötte a életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött),
 • rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
 • sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.

Ha úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított listára kíván szavazni, akkor a lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérheti névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására.

A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány szabadon másolható.

A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak abban az esetben szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt).

A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb 2019. május 10-én beérkezik a helyi választási irodába.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a névjegyzékből.

Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak jövőbeni választásain is, kivéve, ha

 • kéri törlését a magyarországi névjegyzékből,
 • megszünteti a magyarországi lakcímét,
 • elveszíti választójogát.

Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-ánkérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.

Névjegyzékbe vétel vagy törlés a névjegyzékből az Európai Parlament tagjainak választásán – kérelem papír alapon a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós választópolgárok számára