Szervezeti, Személyzeti adatok

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2. Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
3. Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
4. Telefonszám: +36 70/578-7764 (Elnök)
5. Faxszám: –
6. Központi elektronikus levélcím: –

7. A honlap URL-je: –
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): –
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: –
10. Az ügyfélfogadás rendje: –

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): –

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A-szerv-vezetojenek-vezetoinek-testuleti-szerv-eseten-testuleti-tagok-neve-beosztasa-hivatali-elerhetosege

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): –
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: –
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: –

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: –
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: –
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: –
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: –

1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: –
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: –
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: –

1.5. LAPOK

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: –
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): –
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: –

1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felugyeleti-szerv

1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: –
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: –