2013.

1/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet
2/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról
3/2013.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a Város 2013. évi költségvetéséről

melléklet

4/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

melléklet

6/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

melléklet

7/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
8/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló, többször módosított 7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
9/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
10/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
11/20103. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
12/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről
13/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
14/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 14/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet
15/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról
16/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
17/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet
18/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
19/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról
22/20103. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2013. (VII.2.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

24/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
25/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
26/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet módosításáról
27/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 27/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

28/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

29/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

30/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
31/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
32/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
33/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
34/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról
35/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról
36/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

melléklet

38/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
39/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet a parkoló-építés pénzbeli megváltásáról szóló 50/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
40/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet módosításáról
41/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
42/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 16/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelet módosításáról
43/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 50/2007. (X.12.) Önk. sz. rendelet módosításáról
44/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
45/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról
46/2013.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

47/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 47/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete
48/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
49/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
50/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
51/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról
52/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a munkacsoport elnökök és tagok megbízási díjáról szóló 29/2010. (X. 22.) Önk. sz. rendelet módosításáról
53/2013. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 53/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete