Szervezeti egységek vezetői

Szervezeti egység Vezető Elérhetőség
Polgármesteri kabinet Karas László karas.laszlo@szentendre.hu
Főépítészi kabinet Kiss Gabriella kiss.gabriella@szentendre.hu
Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda dr. Remele Antónia remele.antonia@szentendre.hu
Hatósági iroda
Harasztiné Szabó Kriszina harasztine.krisztina@szentendre.hu
Adóiroda Siklósi-Dutkay Csilla dutkay.csilla@szentendre.hu
Humánszolgáltatási Iroda  dr. Bartha Enikő bartha.eniko@szentendre.hu
Pénzügyi Iroda Novák Andrea novak.andrea@szentendre.hu
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Hámornyikné Csemeczki Zita h.csemeczki.zita@szentendre.hu