Projekt neve: „SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA”
Száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002
A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.
Támogatás összege: 9.000.000 Ft
Rövid tartalom: Az ASP Korm. rendeletben foglaltak értelmében, az ASP rendszerhez csatlakozik Szentendre Város Önkormányzata, az ehhez szükséges informatikai, adattisztítási, tesztelési feladataihoz nyert támogatás.