TSZT Településszerkezeti terv – 2017.

Településszerkezeti Terv (TSZT) – 2017.

A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

TSZT leírás »

TSZT rajzi mellékletek

T-1_m2 TSZT tervlap egyben »
T-2 TSZT védelem korlátozás természet táj »
T-3 m2 TSZT védelem korlátozás környezet közmű »
T-4 TSZT területfelhasználás változás »
T-5 TSZT változások csoportosítva »

Szentendre Skanzen bővítési területtel összefüggő TSZT vonatkozó módosítása – 2017.

Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása – Skanzen

TSZT módosítás határozat »

TSZT módosítás Sk leírás »

T-1 TSZT mód Sk tervlap »


Szentendre Euro Velo 6 nyomvonallal összefüggő TSZT vonatkozó módosítása – 2018.

Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása – EV6

TSZT_EV6_TSZT mód elfogadás
TSZT_EV6_Területfelhasználás   
TSZT_EV6_Kiegészítő módosulások
TSZT_EV6_TerületrendezésiT_összhang

 


A hullámtéri településközponti vegyes besorolású Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztésével összefüggő TSZT vonatkozó módosítása – 2019.

TSZT_DK TSZT mód elfogadás
TSZT_DK TSZT mód
TSZT_DK_T-3DK
TSZT_DK_T-4DK

 


A Budakalász fél-elkerülő út nyomvonalával összefüggő TSZT vonatkozó módosítása – 2022.
Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása – Bke

TSZT Bke TSZT mód elfogadás
TSZTBke TSZT mód
TSZT Bke T-1/Bke
TSZT Bke T-4/Bke

Településszerkezeti Terv fedvénytervek

T-1 Bke fedvény A3 
T-1_EV6 fedvény A3 
T-1_Dk fedvény A4