Szentendre településképi rendeletének módosítása

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Szentendre város településképi rendeletének módosításáról

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 70. §-ban foglaltaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata módosítani kívánja a településképi rendeletét.

A módosítás tárgya:

A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a Helyi területi védelem határa az 1. melléklet szerint módosul.
A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a Belváros történelmi mag és a Helyi területi védelem karakterű területek határa a 2. melléklet szerint módosul.
A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az Egyéb vizsgálandó terület és a Helyi területi védelem határa a 3. melléklet szerint módosul.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a városban működő egyházakat, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: partnerek), hogy Szentendre Város Önkormányzata – a 30/2023. (II. 22.) Kt.sz. határozatával – döntött arról, hogy a Településképi rendelet módosításának elkészült tervezetét egyeztetésre bocsátja.

Felhívom figyelmüket, hogy a Korm. r. 65.§ (2) szerint: „A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.”

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § alapján a tervezet véleményeztetését elektronikus úton folytatjuk le.

A rendelet-tervezet megtekinthető:

  • a város honlapján ITT augusztus 15-től augusztus 31-ig,
  • az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén 2023. augusztus 16-tól augusztus 31-ig,
  • valamint megtekinthető – előzetes időpont egyeztetést követően – a Városházán a Főépítészi Kabinetnél 2023. augusztus 15-től augusztus 31-ig, ahol annak értelmezéséhez szakmai segítséget is kaphatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az E-TÉR rendszer egyeztetési felületén a véleményezésre nyitva álló idő 15 nap.

A partnerek az alábbi módokon juttathatják el részünkre észrevételeiket, javaslataikat:

1. augusztus 16-tól augusztus 31-ig az E-TÉR felületén

A véleményezéshez rendelkezni kell ügyfélkapuval és regisztrálni kell („IDM regisztráció magánszemélyként”), az alábbi linken látható videó és segédlet segíthet ebben:

https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/utmutato_az_oeny_regisztraciohoz_2.pdf

Belépés után a bal felső sarokban lévő „Tájékoztatás” fület lenyitva válassza ki a „Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem” lehetőséget. Ezen az oldalon az „Új tervkövetés” gombra kattintva érhető el a „Feliratkozás tervezés követésére” oldal, ahol a „Területegység típusa” kiválasztása („Település”) után írható be „Szentendre” neve.

További ismertető található az E-TÉR használatához, az alábbi linken:

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/e-ter_hasznalati_utmutato_telepulesi_0_0.pdf

2. augusztus 16-től augusztus 31-ig írásban
az Önkormányzat címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) személyesen vagy postai úton, e-papíron (https://epapir.gov.hu/ ) vagy a foepitesz@szentendre.hu e-mail címre juttathatják el.

Az ily módon beérkező észrevételeket az E-TÉR rendszerbe a Főépítészi Kabinet munkatársai töltik fel.

Ha kérdése van a témával kapcsolatban, a Főépítészi Kabinet munkatársaihoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: foepitesz@szentendre.hu
Tel.: 26/300-407

Szentendre, 2023. augusztus 15.

Fülöp Zsolt
polgármester

Rendelet-tervezet a településkép védelméről 2023.08. 15. »»»
1. melléklet »»»
2. melléklet »»»
3. melléklet »»»