Megújuló belváros

BURKOLATCSERE

A burkolatcserében érintett utcák: Apor-híd (Kossuth u.); Jókai utca egy része; Dumtsa Jenő utca; Péter-Pál utca egy része; a teljes Fő tér; Bogdányi utca a Lázár cár térig, Malom utca. A burkolatcsere összesen mintegy 6000 négyzetmétert érint.
Az utcák burkolása szakaszosan készül, és szakaszonként az út tengelyében elfelezve. Az éppen készülő részeket lekerítik, az érintett lakóházak, üzletek tulajdonosai ideiglenes járdán keresztül juthatnak be ingatlanjaikba.

A kövekről: A bazalt, szürke színű kis kockakő mérete 9x9x9 cm, a nagy kockakő mérete 18x18x18 cm, a vágott nagy kockakő mérete 9x18x18 cm. A kőburkolatok hézagkitöltése cementtel kevert 0,2-es bazalt őrlemény. Alapvetően az utcák két oldalán és közepén futósorok készülnek, melyek között a hossztengelyre 60o-os szöget bezárva kiskockakő burkolati mezőket alakítanak ki.

Fő tér: A köveket körkörösen rakják le, a kereszt középpontjától kiindulva. 10 sor kiskockakő burkolatot mindig egy sor bazalt vágott nagykockakő gyűrű választ el. Ez a gyűrűzés a három becsatlakozó utcánál addig folytatódik, ameddig a területet a térhez tartozónak érezzük. A Fő téri kereszt mellé visszaállítják a régi stanglis kutat az eredetivel megegyező formában.

Bogdányi utca: Jelenlegi burkolata faltól falig burkolat, középvonalra lejtetve, a homlokzatok mellett és középen 3-4 sor nagyméretű andezitsávval, középen kis kockakővel. A falak melletti sávot a burkolatcsere folyamán 5-5 sorra növelik, ezzel jelezve a kirakatok előtt esetleg elhelyezhető tárgy helyét. A két kiskockakő sáv a Fő tér gyűrűihez érve megszűnik, és az oldalsó-középső nagy kockakő az utca teljes szélességében elterül, a rakás irányával ütközve a gyűrűkhöz. A Kígyó utca torkolatánál kihelyeznek egy padot és fát ültetnek. A Ferenczy-lépcsőnél ivókút létesül.

Malom utca: A lépcsős utca alsó szakasza kap új burkolatot, a meglévő kőanyag felhasználásával, illetve pótlásával. Ez a burkolat a malomudvar kapubejárójába is benyúlik, jelezve a közterületet.

Dumtsa utca: A közlekedés két oldalt folyik, a meglévő járdák megszűnnek. Ezt a sávot bazalt kiskockakővel burkolják. Az utcában középre települnek a fogyasztó területek. A teraszoknak sima felületet kell kialakítani, ezért ezeket vágott, pontosan illesztett bazalt nagykockakőből rakják ki. Az utca középvápás kialakítású, a kitelepülés és a sétafelület sávja között résfolyóka gyűjti a csapadékvizet. Az utca középső sávját kirakó kis- és nagykockakő a Fő tér gyűrű előtt véget ér, és az oldalsó közlekedési sávot kirakó kiskockakő felveszi a gyűrű rakásának irányát. A meglévő fasort hét új fa ültetésével egészítik ki. Az utca középső sávjában elhelyezkedő, burkolatban elkülönülő teraszok lezárására négy faburkolatú egyedi virágládát helyeznek el, melyekbe évelőket telepítenek. A teraszok környezetében az üzlettulajdonosok is kihelyezhetnek dézsás növényeket.

Jókai utcai torkolat: A Bükköspart és a Jókai utca autós forgalma megmarad, a forgalomlassítás céljából négy ?küszöböt? alakítanak ki. Az úttest nagykockakő burkolatot, a gyalogosoknak szánt hely kockakő burkolatot kap. A Dumtsa utca elején kőbabákat helyeznek el az autós forgalom kizárására, melyek között az eseti behajtás biztosítására süllyeszthető poller elemeket helyeznek el. A Jókai utca torkolatánál a már meglévő ligetes rész megújul, és hangsúlyosabb patakparti lejárót alakítanak ki. A meglévő fákat felhasználva és négy új fa ültetésével négyzethálós rendszerben telepített liget, árnyas pihenőhely jön létre.

Apor-híd: Az 1994-95-ben, egy korábbi vasbeton műtárgy helyén épült híd felújításra szorul, ezzel összefüggésben burkolata is megújul. Az útpálya kiskockakő burkolatot, a gyalogjárda érdesített, szigetelő műgyantabevonatot kap.

Péter-Pál utca: Az új burkolat járda nélküli, középre lejtetett kiskockakő lesz, a falak mellett két sor nagyméretű bazalt kő adja a burkolatot. Ez a rendszer a Dumtsa utcánál nekifut a két sor andezit szegélykőnek, mely a Dumtsa utca folytonosságát hangsúlyozza.

Utcabútorok: A pihenőpadok egy része testekkel együtt épül, különböző méretű tömör fa ülőfelületekkel. A többi padot anyagában összehangolják a kerékpártárolókkal, szemetes edényekkel, növénydézsákkal. A középső sávban elhelyezkedő közösségi terek és teraszok berendezése az üzemeltető feladata.

TÁMFAL

A Templomdomb Duna felé eső részén a támfal a 2006. augusztus 20-i vihar során megsérült és hozzávetőleg nyolcméteres szakaszon leomlott. További részeken is megrongálódott, majd az évek során kimosódott belőle a beton, ezért beszakadásveszélyes, így a területet lezárták a járókelők elől. A támfalat a belváros funkcióbővítő rehabilitációjának keretében vasbeton maggal erősítik meg.
Az új vasbeton támfal és a visszabontott támfal belső felülete a meglévő támfal burkolataival megegyező anyagú és formájú lesz. Új feljáró is készül a megsérült szakasz végén, így ha a járókelő felgyalogol a Fő térről a lángossütő sikátorán, a lépcsősor tetején jobbra fordulva, egy rövid emelkedős szakasz végén az új lépcsőn át elérheti a templom előtti teret. Ez új kilátási lehetőséget is nyújt, illetve hasznosul az eddig használaton kívüli, gazos közterület is. Az új járda kiskockakő burkolatot kap, a lépcső terméskő fokokkal készül.

BÜKKÖS SÉTÁNY

A patak városunk legbővebb hozamú kisvízfolyása, hossza kb. 17 km, vízgyűjtő területe 39 négyzetkilométer. A sétány kialakításának célja a patak érintett szakaszának állapotjavítása, vonzóbbá tétele, bekapcsolása a város életébe.
A sétány a patak Kanonok és Kossuth Lajos utca közé eső szakaszán, mindkét parton halad. Három új lépcső is épül a patak jobb oldalán, melyek összekötik a sétautat a parttal az Apor-híd déli hídfőjénél, valamint a két gyalogos forgalmú fahíd déli hídfőjénél.
A sétaút szilárd burkolatú, környezetbe illeszkedő, 1,2 méter szélességű lesz. Természetes hatású térkő burkolatot kap, betonmagba állított, süllyesztett kerti szegéllyel megtámasztva. A lépcsők nagykockakőből épülnek.

PARKFELÚJÍTÁS A TABAKOSOK KERESZTJÉNÉL

A szentendrei tabakosok (tímárok) a 17. század második felében állították ezt az emlékkeresztet a város egyik legszebb kiállítóhelyén, a Szamárhegyen. Két évtizeddel ezelőtt az önkormányzat kulturált teret épített a kereszt környezetébe kiskockaköves burkolattal, kőpadokkal, hulladékgyűjtővel, igényes kovácsoltvas korláttal. A tér alatti domboldal egy része is megszépült pihenőhelyekkel, padokkal, fűszernövényekkel, a domboldal parkosításával. Sajnos a park állapota mára leromlott: az öntöttvas padokat ellopták, a burkolat egy részét felszedték, a növényzet elburjánzott, elöregedett, foltosan kipusztult.

Pirk Ambrus okleveles tájépítész javaslata szerint az alábbi felújítások történnek a városrehabilitáció keretén belül:

  • a kiskockakő burkolat hibáinak javítása, pótlása
  • a hiányzó padok, hulladékgyűjtők pótlása
  • a meglévő növényállomány fiatalítása, metszése, illetve növénypótlás és csere