A Concerto Programról

Concerto Szentendrén

A címben jelzett Concerto ez esetben nem egy kulturális rendezvényt jelez, hanem egy Európai Uniós pályázatot. Az energia fogyasztás racionalizálása érdekében az EU egy sor intézkedést hozott, melynek egyike a rendkívül sikeres Concerto pályázat folytatólagos meghirdetése, melyen magyar nyertesek is vannak.

Az Unióban felhasznált energia mintegy 40%-áért az építésügy felelős, környezetvédelmi szempontból rendkívül fontos ezen terület fejlesztése. Az Európai Bizottság Energetikai Hatékonyság Munkatervének top prioritása ezért az építésügyi szakma. Ebben az iparágban az energia megtakarítási potenciált 28%-ra becsülik, amelynek realizálása révén az EU energetikai fogyasztásának mintegy 11%-os csökkentése érhető el.

A CONCERTO pályázat a fenntartható, környezetvédő várost célozza meg nagy léptékű demonstrációs projektekkel, melyeknek 70%-a demonstráció, 20%-a kutatás.

Három kiírása volt a Concerto pályázatnak ez ideig és csak nemzetközi konzorciumban lehetett kandidálni. A legutolsó beadási határideje 2008 októberében volt, ebben már csak innovatív technológiát támogatott az EU.

Három magyar város részvételéről tudunk számot adni a Concerto felhívásokban. A Green Solar City és az Óbudai – faluház néven közismertté lett – projekt a Concerto II, míg a Szentendrei és a Mórahalmi projekt a Concerto III pályázaton nyert.

A Concerto III pályázatot az ÉMI Nonprofit Kft. nyújtotta be Szentendre várossal és a Városi Szolgáltató Zrt.-vel szoros együttműködésben. A nemzetközi konzorciumban a magyar mellett egy spanyol (Vitoria) és egy norvég város (Dale) vesz részt. A három ország ebben a partnerségben arra szövetkezett, hogy a Concerto kezdeményezéseket a jelzett három városban megvalósítsa. Ennek a főbb területei a megújuló energiák nagyléptékű integrációja, öko-épületek létrehozása, polygeneráció, valamint az energiaellátás biztosítása és energia tárolása.

A projekt 2009. december elsején indult, öt évig tart és költségvetése közel 5 milliárd forint, melyből az Uniós támogatás 3 milliárd forintot tesz ki.

Szentendrén a cél egy lakótelep és egy oktatási kutatási központ környezettudatos tervezése

A demonstrációs tevékenységben az épületek energiahatékony felújítása és a megújuló energiatermelés nagyléptékű bemutatása játszik fő szerepet. A projekt területe az ÉMI Szentendrei Ipari Parktól, a központi iparterületen keresztül, a püspökmajori lakótelepig tart tartalmazva két családi házas övezetet is.

A Concerto Pime’s projekt szentendrei megvalósítási területei:

  • A projekt teljes területére kiterjedően egy műszaki és virtuális elektromos áram mikro-hálózat kerül kialakításra és tesztelésre, valamint egy helyi ESCO cég szerveződik.
  • A püspökmajori lakótelepen az energiahatékonysági intézkedések (10.132m2 épület felújítás, valamint 20 kWp/200m2 napelem) innovatív, integrált alkalmazása lett tervbe véve. Emellett a lakótelepen beépítenek 500m2 innovatív napkollektor rendszert és szezonális tárolót, valamint terveznek egy kapcsolt energiatermelésű biomassza alapú gázmotort a meglevő gázkazánok részleges kiváltására. A gázmotor elhelyezése, a biomassza tároló kialakítása a kutatás fejlesztési feladat része lesz szoros együttműködésben a lakossággal és az érintett döntéshozókkal.
  • Az ÉMI tervezett Innovációs Vállalkozói Központja olyan intézményeknek, vállalatoknak biztosítana infrastruktúrát, melyek az energiatudatos építési megoldások kidolgozását tűzték ki célul. Tárgyalások folynak a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával, aminek eredményeként a Kar érintett tanszékei az ÉMI Szentendrei Ipari Parkjába települnének. Az a cél, hogy a jövőben egyfajta tudásközponttá fejlődjön az Innovációs Park az egész építésügyet szolgálva.

A fenntartható építészet „zöld ház” koncepciója a megújuló energiaforrásokat és az energia hatékony tervezést állította középpontjába ennek az épületnek a megtervezésénél, melyek négy megoldásban foglalhatók össze;

  1. Biogáz és a hőszivattyú alkalmazására is sor kerülhet.
  2. Napelemek, ill. napkollektorok alkalmazása szinte biztosra vehető.
  3. Az energetikai koncepció szerint az „A”épületszárny déli és nyugati homlokzatán üveg klímahomlokzat megoldást alkalmaznak.
  4. A déli homlokzaton „véletlenszerűen” kialakított egyszintes, dobozszerűen döntött nyílások lesznek, az ablakfelületek csökkentésével.

A projekt fontosságáról Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere, a következőket nyilatkozta:

„Büszkék vagyunk, hogy a nemzetközi konzorciumunk pályázata ilyen sikert ér el, és azon munkálkodunk, hogy ez a környezetvédelmi és energiahatékonysági projekt is érdemben hozzájáruljon városunk Dumtsa Jenő városfejlesztési stratégiájának, egy élhető, szerethető városnak megvalósításához”.

Dr. Matolcsy Károly okleveles építészmérnök, főosztályvezető

 

DOKUMENTUMOK

Concerto prezentáció
Concerto Workshop meghívó

LINKEK

Concerto.eu – Szentendre
Pimes.eu – Szentendre
ÉMI.hu – Concerto
Építészfórum – ÉMI Tudásközpont

A CONCERTO PROGRAMRÓL A CONCERTO@SZENTENDRE1000EV.HU EMAIL CÍMEN ÉS A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATON ÉRDEKLŐDHETNEK!